Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Katona Marianna
A különös tûz

2010. június :: 27. oldal
A Jordán partján magas fák álltak. – Ezt vágjuk ki! Kiváló gerenda lenne belőle! – mutattak az egyikre a mesteremberek, s miután kivágták, már vitték is a műhelybe. Ügyes kezek vették kezelésbe a fát, s >>>

Katona Marianna
A varratlan köntös

2010. április-május :: 41. oldal
– Már csak néhány öltés a szegélyén, és kész! – szemlélte büszkén Rebeka a finom szövetet. Évek óta kuporgatta pénzecskéjét, hogy meglepje azt, aki Isten után legfontosabb volt a  számára: férjét, >>>

Katona Marianna
Az elveszett fejsze

2010. március :: 27. oldal
A hanyatló nap sugarai még utoljára végigpásztázták az erdő sűrűjét. – Végre itt az este! – sóhajtott Káleb, a farkas, fogait vicsorgatva. – Gyűlölöm a fényt, gyűlölöm a napot! – >>>

Katona Marianna
A vihar

2010. február :: 27. oldal
A nyári nap forró sugarai végigpásztáztak Kafarnaum városkájának poros utcáin, mintha csak vetélytársat keresnének. Dél tájban járt az idő, az utcák szinte kihaltak voltak, az emberek a diófák árnyékában vagy a >>>

Katona Marianna
Az utolsó falat

2009. december - 2010. január :: 39. oldal
– Méghogy Betlehem! Kenyerek háza! Ki adott ilyen nevet ennek a kis porfészeknek, ahol még a kenyérmorzsát is sajnálják egy éhes, kitaszított ebtől! – Ne morogj már, Gerzson! Inkább menjünk, nézzük meg, >>>

Katona Marianna
Csotrogány kívánsága

2009. november :: 25. oldal
– Gyertek, testvérkéim! Most senki sem lát! Csak az a József nevű ember fekszik a földön. Indulhatunk! – kiáltotta Csotrogány, a csótánycsapat vezetője. – Tőle nem kell félnünk! Érzem, hogy egészen más, mint a >>>
2009. október :: 25. oldal
A fazekas műhelyében egymás mellett sorakoztak a polcon a félkész korsók, agyagedények. A kiégetésre várakozva féltékenyen méregették egymást. – Ez a kancsó sokkal öblösebb nálam! – irigykedett egy kis >>>

Katona Marianna
Jesaja és Jehuda

2009. augusztus-szeptember :: 41. oldal
– Húú! Micsoda szárazság mindenfelé! Mióta Joná fiókái kirepültek a fészekből, nem is esett az eső! – törölgette szárnyaiba szárazságtól repedező csőrét Jesaja. – Úúgy bizony! – huhogta >>>

Katona Marianna
A legnagyobb ajándék

2009. június :: 25. oldal
– Most légy ügyes, Sunyi! Ettől a kövér asszonytól talán csurran-csöppen egy-két zsíros falat! – súgta oda kutyájának Jonatán, a béna koldus, akit barátai éppen az imént tettek le az Ékes-kapu elé. – >>>

Katona Marianna
Üldözőből megmentő

2009. április-május :: 39. oldal
– Troász városában mindenki arról beszélt, hogy egy Pál nevű idegen érkezett a városba. Az én kisgazdám is folyton csak ezt mondogatta: „Végre megláthatjuk őt, akiről már annyit hallottunk!” Persze engem egy tál >>>

Katona Marianna
Máltai kaland

2009. március :: 25. oldal
Málta szigetének kis házaiban nagy volt a sürgés-forgás. – Gyertek! Nemsokára ideérnek az idegenek, akiknek hajóját szétzúzták a hullámok. Fegyvereik is vannak! Az asszonyokat és a gyerekeket rejtsétek el! – >>>

Katona Marianna
A kis mécses nagy kalandja

2009. február :: 25. oldal
Jonatán mester házában minden polc megtelt a szebbnél szebb mécsesekkel, világító alkalmatosságokkal.– Éppen időben lettem kész! Mindjárt itt lesz az utazó és elviszi mindet Jeruzsálembe. Biztosan jó pénzt kapok majd >>>

Katona Marianna
Hanna nagy ajándéka

2008. december - 2009. január :: 39. oldal
– Rama városában sok veszélyes környék van. Mármint egy ilyen magamfajta macskának, hiszen annyi az éhes kóbor kutya a környéken, mint égen a csillag. Igaz, gazdasszonyom, Hanna a lehető legjobban bánik velem, de ez nem is csoda, >>>

Katona Marianna
A szabadulás

2008. november :: 25. oldal
Máriának, a Márknak nevezett János édesanyjának kopott falú házikója az utolsó volt a keskeny utcában.– Nem is baj! – mondogatta magában ősz haját hátrasimítva Rodé, a szolgáló. – Így legalább nem olyan >>>
2008. október :: 25. oldal
– Ha azt gondoljátok, barátocskáim, hogy könnyű egy százados kutyájának lenni, akkor bizony tévedtek. Pedig én is így véltem, amikor a szolgálatába szegődtem azon a csillagfényes estén, annál is inkább, mert a háza >>>

Katona Marianna
Csoda Joppéban

2008. augusztus-szeptember :: 41. oldal
Joppéban a széles utcán nagy volt a sürgés-forgás.– Gyertek, Tabita rosszul van! – adták tovább a hírt egymásnak az emberek.– Remélem, nem nagy a baj! – sopánkodott egy hajlott hátú nénike. – >>>

Katona Marianna
A rejtvény

2008. július :: 25. oldal
Az istállóban csöndes félhomály uralkodott. Már minden állat pihent, csak a sarokból hallatszott egy-egy elnyújtott ordítás:– Hiáába! Mégiscsak különös ez a világ!– Hallgass már, Jónás, vagy minek >>>

Katona Marianna
Melkart szégyene

2008. június :: 27. oldal
A felkelő nap aranyló sugarai beragyogták Tírusz városának szűk utcácskáit. A főterén állt a Melkart-templom. Melkart isten szobrának ezüstpénzekkel kirakott feje csillogva tükrözte vissza a fényt, szinte megvakítva az arra >>>
2008. május :: 23. oldal
Május az édesanyák és a gyermekek hónapja. Reméljük, mindkettőjük számára, sőt az édesapáknak is örömet jelent az Új Ember legújabb kiadványa, az Adoremus Junior. Hat évvel ezelőtt indult az Adoremus liturgikus füzet, mely >>>
2008. május :: 25. oldal
– Tamás, hoztam a madárkádnak egy kis kenyérmorzsát! – hallottam meg az ismerős hangot, s kidugva fejemet gazdám tarisznyájából, azonnal hangos sipítozásba kezdtem. Ekkor meleg, puha ujjak öleltek át, s az asszony magához >>>

Katona Marianna
A fehér vászonkendő

2008. március-április :: 41. oldal
A kelmefestő műhelyében nagy volt a sürgés-forgás.– Hamar, hamar! Igyekezzetek, el kell készülnünk a színes kendőkkel, mire a jeruzsálemi kereskedők ideérnek. Megígértem nekik, hogy niszán hónap első napjaiban új árut >>>

Katona Marianna
A kíváncsi halacskák

2008. február :: 27. oldal
A folyó medrének sötét mélyén, a lágyan ringatózó hínárban apró, fényes testű halacskák játszadoztak.– Érj utol, ha tudsz!– Én gyorsabb vagyok nálad!Egy méretes, széles testű fésűshal a kicsik >>>

Katona Marianna
Csalavér naplója

2007. december - 2008. január :: 39. oldal
Kedves kis barátom! Most biztosan csodálkozol, hogy én, egy ilyen szürke, közönséges kis csacsi naplót írok, de ha tudnád, milyen különleges dolgok történtek velem a napokban, akkor biztosan megértenéd, hogy úgy érzem, el kell >>>

Katona Marianna
Kövek

2007. november :: 25. oldal
Mi történhetett, hogy nekem kell beszélnem? Évezredek óta hallgatom már némán, amit ezek a két lábon járó, magukat embereknek nevező lények beszélnek körülöttem! Mennyi titkot, elsuttogott szót, könnyet és sóhajt láttam már >>>

Katona Marianna
Az irgalom háza

2007. október :: 27. oldal
Az áprilisi eső langyos cseppekkel simogatta végig Jeruzsálem köves utcáit.– Áldott legyen a Mindenható minden cseppjéért! – mondogatták az emberek, miközben igyekeztek az ötödik oszlopcsarnok oszlopai közé >>>

Katona Marianna
A találkozás

2007. augusztus-szeptember :: 37. oldal
A nap forrón tűzött a sárguló fűtengerre, melynek szélborzolta hullámai között parányi élőlények szorgos serege kutatott a mindennapi betevő falat után. – Testvérkéim! Nemrégiben érkeztem vissza a köves út másik >>>

Katona Marianna
A két korsó

2007. július :: 25. oldal
A fazekas korongja sebesen pörgött, a kérges kezek művészi ügyességgel formálták az agyagot. – Te leszel a legkecsesebb kancsó, amit csak életemben készítettem! – ­dünnyögte lelkesen a fazekas. – Jó árat kapok >>>

Katona Marianna
A fafejű fügefa sorsa

2007. június :: 27. oldal
Egyszer régen Jeruzsálem városának szélén, egy szőlőskert végében két fügefacsemete kezdett növekedni. Gazdájuk minden jóval ellátta őket, öntözgette, gyomlálgatta földjüket, még dudorászott is nekik:– Áldunk >>>

Katona Marianna
A tövisbokor

2007. április-május :: 41. oldal
Ahogyan a jerikói rózsa – melyről múlt havi számunk meséje szólt – képes kivirágozni néhány csepp víztől akár több évi szárazság után is, úgy szeretnénk feleleveníteni számotokra a Szentírás több ezer éves >>>

Katona Marianna
Jerikói rózsák kertje

2007. március :: 25. oldal
Kedves gyerekek! Új sorozatot indítunk számotokra. Ahogyan a jerikói rózsa – amelyet képünkön láthattok – sem közönséges rózsa, úgy azok a történetek sem egyszerű mesék, melyeket itt havonta elolvashattok majd. >>>

Katona Marianna
A jelmez

2007. február :: 26. oldal
Nagy volt a sürgés-forgás a kerek erdő közepén álló tisztáson. Minden fára színes szalagokat és díszeket aggattak, a kerek faasztalokat tarka terítőkkel borították be.– Az idei jelmezbál lesz a legjobb! – csacsogta >>>

Katona Marianna
Borzalka ünnepe

2006. december - 2007. január :: 38. oldal
Az erdő mélyén, a sűrű bokrok tövében épült házikóban Borzalka éppen össze­gyűjtött pénzecskéjét számolgatta:– Végre összegyűlt a pénzem egy jó meleg, kötött sapkára. Holnap el is megyek báránymamához és >>>

Katona Marianna
A tűz

2006. november :: 26. oldal
– Ó, hát ma sem jöttek! – sóhajtott nagyot Márika, miközben ráncos ujjacskáival a függöny rojtjait simogatta. – Milyen jó volt régen, mikor még kicsik voltak a gyerekek, és itt szaladgáltak a szoknyám körül! Most >>>

Katona Marianna
A tréfa

2006. október :: 26. oldal
Az őszi nap fáradtan pislogott a felhők szegélyezte égen, és tekintete az iskolából hazafelé igyekvő nyúlcsemetékre esett.– Kéred a radíromat, Tréncsi? – kérdezte kishúgától ravasz mosollyal az arcán Tüsi, >>>

Katona Marianna
Picur és Hercegnô

2006. augusztus-szeptember :: 40. oldal
Gyönyörű nyári idő volt. Mintha még a fényesen izzó nap is megirigyelte volna a patakban fürdőzők jókedvét, huncutul kacsingatott elő az égen fodrozódó bárányfelhők mögül.– Nézzétek, ott jön Hercegnő! – >>>

Katona Marianna
A kôrisszirup

2006. július :: 26. oldal
Nyuszi mama napok óta az ágyat nyomta.– Ej, ej! Kutyatej! Erre a nyavalyára csak egy orvosság van – csóválta a fejét Uhu doktor. – A kőrisfa nedvéből készült szirup. Úgy tudom, Borzalkának van is odahaza. Szaladj >>>

Katona Marianna
Szôrcsi és Ibolyka

2006. április-május :: 40. oldal
Ibolyka a kert legsötétebb részén lakott, ezért mindig ő volt a kék ibolyák között az utolsó, aki kidugta fejét a hosszú téli álom után. Mire kibontotta illatos lila szirmocskáit, társai már régen lehullatták >>>

Katona Marianna
Tátika hőstette

2006. március :: 26. oldal
A nap aranyló sugaraival átölelte az erdőt, felszárítva a leveleken csillogó harmatcseppeket. Tátika – csalogánytestvérkéihez hasonlóan – gyönyörű >>>

Katona Marianna
A csodagyertya

2006. február :: 26. oldal
Tüsi, a kis süni már órák óta izgatottan járkált fel-alá a kertkapu előtt.– Ejnye, kisfiam, ne légy már ilyen türelmetlen! – hajolt ki az ablakon az >>>

Katona Marianna
A családfa

2005. december - 2006. január :: 41. oldal
Bogyócska lehorgasztott fejjel, bánatosan baktatott testvérkéi után, akik izgatottan, egymás szavába vágva tanácskoztak:– A családfát mindig sok ággal kell rajzolni! – motyogta Műtyő, a kis szürkeegér.– >>>

Katona Marianna
A jerikói rózsa

2005. november :: 24. oldal
– Azért is a szakadt nadrágomat veszem fel ma az iskolába! – morgott dacosan Elemér, a barna bundás kis nyest, miközben a feje búbján égnek állított tincseit >>>

Katona Marianna
A zápor

2005. október :: 26. oldal
– Jaj! Pelyhecske, ne bőgj már! Legközelebb majd te nyersz! – csicseregte bosszúsan Toncsi, a kisveréb, miközben rosszallóan megkopogtatta kishúga fejebúbját. – Mondtam már neked, hogy a nagyok nem sírnak! Síró, >>>

Katona Marianna
Maszatka cserél

2005. augusztus - szeptember :: 33. oldal
Újra őszi szelek tépázták a kerek erdő fáit, s újra megszólalt az erdei iskola csengőjének hívogató hangja. A növendékek vidáman ugrabugráltak be a barna fakapun, melyet Méz tanító néni szélesre tárt. Egyedül Maszatka, a >>>

Katona Marianna
A bűvészinas

2005. július :: 23. oldal
Nagy izgalom tartotta lázban a napsütötte kerek erdő lakóit: megérkezett Csiribácsip, a híres erdei bűvész és illuzionista. A tisztáson rögtönzött >>>
2005. június :: 23. oldal
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy erdei óvoda. Oda járt Okosvakond és Ügyesnyuszi is. Egyik nap így szólt az óvónéni: – Játsszunk, gyerekek, bújócskát! Kiszámolták, és Tüskéssüni lett a hunyó. Odament a nagy >>>

Katona Marianna
Nefelejts

2005. május :: 23. oldal
A kerek erdő szélén, ahol a virágpompában illatozó orgonabokrok sorakoznak, ott élt családjával Nyafi, a kisnyuszi. S hogy miért hívnak egy kisnyulat éppen Nyafinak? Talán azért, mert állandó nyafogása, elégedetlen sopánkodása >>>

Katona Marianna
Az aloé virága

2005. március - április :: 39. oldal
A távoli Afrika forró, napégette vidékén élt egy büszke növény, akit aloénak hívtak. Vastag, kemény >>>

Katona Marianna
Az ikrek

2005. február :: 23. oldal
A kerek erdő közepén álló erdei tanoda ajtaján a csemeték legnagyobb örömére még mindig ott lógott a barna keretes tábla: „Téli szünet”. >>>

Katona Marianna
Az idegen

2004. december - 2005. január :: 53. oldal
A kerek erdő közepén nagy volt a sürgés-forgás. Minden állatka a tisztás közepén álldogáló „karácsony-fenyőt" díszítette.- Ide >>>
2004. november :: 23. oldal
– Ébresztő, barátocskáim! – csiklandozták meg a felkelő nap hajnali sugarai a virágoskert színpompás lakóit. – Itt a reggel! Tárjátok ki kelyheiteket, >>>

Katona Marianna
A varázsvirág

2004. október :: 23. oldal
Egyszer régen a messzi szavannán élt egy Leti nevű kisoroszlán. A neve igazából Leontina volt, ám királyi papája az egyszerűség kedvéért mindig csak így >>>

Katona Marianna
Pocokgondok

2004. augusztus - szeptember :: 56. oldal
A bársony rét közepén, az öreg fűzfa közelében élő pocokcsaládban nagy volt a sürgés-forgás. Pocok papa legidősebb fia, Bendegúz végre asszonyt hozott a >>>

Katona Marianna
Amálka kincse

2004. június :: 23. oldal
A zöldellő rét közepén, lapulevelekkel betakargatott, földbe ásott odúban élt Amálka, a szürke kis mezei egérke. A rét minden állatkája ismerte és >>>

Katona Marianna
Az égi anyuka

2004. május :: 25. oldal
  Gyönyörű szép májusi reggel volt. Szél úrfi a türkizkék égen apró bárányfelhőket legeltetett, a napocska pedig éltető sugaraival megsimogatta a >>>

Katona Marianna
A szentjánosbogár

2004. április :: 25. oldal
Egyszer régen, mikor még a keríté­sek is kolbászból voltak, élt egy gonosz varázsló. Gonoszságánál csak csúfsága volt nagyobb, és a sárga irigység mardosta, va­la­hányszor arra a szépségre pillantott, ­mellyel a Teremtő >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>