Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

2010. június :: 3. oldal
„Ragyogó példaképeitek vannak, rájuk tekintsetek. (…) Gondolok a papokra, a szerzetesekre, a szerzetesnőkre és a sok világi keresztényre, akik életüket odaadták Jézusért. Tisztelettel emlékezzünk mindazokra, akik >>>
2010. április-május :: 3. oldal
Életünk szinte szakadatlan választások folyamata. Még fel sem növünk, de már komoly választás előtt állunk: iskolát, hivatást választunk, aztán munkát, társat, barátokat. Így megy ez egész életünkön keresztül. Olykor >>>
2010. március :: 3. oldal
  A család a hit, az imádság otthona, az Egyház és a jól működő befogadó társadalom alappillére – fogalmazott tavalyi szentföldi útja során Názáretben XVI. Benedek pápa. Márciusban lélekben szívesen >>>

Herdics György
Farsangban és böjtben

2010. február :: 3. oldal
Márai Sándor Hó címet viselő novellájának hősei szeretik a havat. Karácsony másnapján elutaznak egy üdülőhelyre, annak reményében, hogy lesz hó. De a hóesés késik. Másnap néhányan haza is utaznak. De estére mégiscsak >>>

Papp Tamás
Szűz Mária karján

2009. december - 2010. január :: 3. oldal
Ahogyan az első örökmécses, a betlehemi csillag fényétől vezetve a pásztorok odatérdeltek a barlangistálló egyszerű jászlához, úgy szenteste mi is valamennyien felkerekedünk, követjük a templomokból kiszűrődő fényt, az >>>
2009. november :: 3. oldal
„Nemcsak az ember hal meg, ne félj… a por is meghal, mert nem lesz, amit belepjen. A csillagok mind lehunyják szemüket, mert nem lesz mit lássanak. Minden meghal egyszer. Ne félj. Eredj, csak, játsszál…” – >>>

Papp Tamás
Hittel és hűséggel

2009. október :: 3. oldal
Üvegpalack úszik hazánk partjainál, a történelem kanyargó folyóján. Az élet egykori hajósai, elfeledett nemzedékek tanúi küldtek üzenetet általa a jövendő koroknak. Meghatódottan veszem kézbe a palackot, kinyitom, kisimítom a >>>

Herdics György
Szentek nyomában

2009. augusztus-szeptember :: 3. oldal
Augusztus és szeptember hónapok szentjei, ünnepei bőséges anyagot kínálnak a gondolkodásra, elmélkedésre. Vianney Szent János emléknapja a Papság Évében különös hangsúlyt kap, augusztus idusán van Nagyboldogasszony ünnepe, >>>
2009. július :: 3. oldal
Katolikus vagyok, bár nem ismerem annyira a vallásomat, mint ahogyan szeretném. Naponta keményen dolgozom, hogy eltartsam a családomat. Megtapasztaltam a nyomort, a sikertelenséget, a csalódást, de ha ránézek egy papra, új erőt >>>

Bertha Éva
Választásaink

2009. június :: 3. oldal
Interjúk során gyakran fel szokták tenni a kérdést: mit tenne másképp, ha újrakezdené az életét? A válasz vagy az, hogy az illető sorolja, miben döntene eltérően, vagy pedig leszögezi: semmilyen lényeges döntését nem bánta >>>
2009. április-május :: 3. oldal
Paul Claudel Angyali üdvözlet című színdarabjának egyik jelentében a Szentföldre induló zarándokot felesége megpróbálja lebeszélni a nehéz útról. Jézussal mindenhol találkozhatunk – mondja az asszony. Itt van közöttünk az >>>

Herdics György
Bíbor, bronz és arany

2009. március :: 3. oldal
Böjti lélekkel hajtjuk meg fejünket, hogy emlékezzünk: porból vétettünk s azzá leszünk. „Látjátok feleim…, mik vagyunk?” – jut eszünkbe Halotti beszédünk. Pedig nincs november, kint nincs elmúlást sejtető >>>

Papp Tamás
Kiút a válságból

2009. február :: 3. oldal
A 3. évezred küszöbén jártunk. II. János Pál pápa vezette Péter hajóját és Compostelába ifjúsági találkozóra hívta össze az európai fiatalokat. Legátust küldött maga helyett, aki nagyszerű képet festett az egybegyűltek >>>
2008. december - 2009. január :: 3. oldal
Decemberben, az ünnepvárás idején egyre többször jutnak eszünkbe gyermekkorunk emlékei. Az adventi koszorún szaporodó gyertyalángok fénye mintha egyre jobban megvilágítaná rég elmúlt gyermekkorunk eseményeit, az ünnep >>>

Papp Tamás
Közösséget teremt

2008. november :: 3. oldal
Sokszor mondják rólunk, hívő keresztényekről, hogy idealisták vagyunk, akik a jelenből egy másik világba menekülnek. Vajon valóban idealista-e az, aki mer a halálra gondolni, aki kész megünnepelni a halottak napját? Vajon nem inkább >>>
2008. október :: 3. oldal
Többször hallottam a közelmúltban, hogy az ember egyik legnagyobb kísértése a mai korban, hogy nem érdemes jót tenni, nem érdemes jónak lenni.Van ebben a megállapításban valami félelmetes. Félelmetes, mert ha életünkben teret >>>

Papp Tamás
Forró augusztus

2008. augusztus-szeptember :: 3. oldal
Nem a környezetvédők által hangoztatott általános felmelegedésre utal a fenti cím. Sokkal inkább jelzi azt a kézzelfogható változást, amely az elmúlt hatvan esztendő során, 1948-tól napjainkig övezte nemzeti ereklyénk, a Szent >>>
2008. július :: 3. oldal
„Barátaim, nézzünk egymásra néha és simogassuk meg egymás szemét…”Márai Sándor írta a fenti sort. S mert erről (is) megfeledkezünk, sokszor úgy vagyunk az élettel, s az élet megannyi gondjával-bajával, mint a >>>
2008. június :: 3. oldal
Az élet napja és a pedagógusnap egyaránt június első napjára esik. Jelzi ez azt a nyilvánvaló összefüggést, amely az élet tisztelete és a nevelés között fennáll. Hiszen fontos az életet elfogadni, hordozni, világra hozni, de >>>

Herdics György
Reggelre eláll a vihar

2008. május :: 3. oldal
Mondják, hogy az embert élete végéig elkísérik a gyermekkorában megélt élmények – a pozitívak éppen úgy, mint a negatívak. Bizonyára mindenki be tudna ilyenekről számolni, ha végiggondolja rég elmúlt gyerekkorát. >>>

Papp Tamás
Kétszeres ajándék

2008. március-április :: 3. oldal
Víz nélkül az élet van veszélyben. Tehát a vízhez való jog általános és elidegeníthetetlen jog – olvashatjuk az Egyház társadalmi tanításának kompendiumában. Már VI. Pál pápa is foglalkozott a kérdéssel. Csak >>>
2008. február :: 3. oldal
Most, mikor e cikk íródik (január 20-án), s kint 15 fok van, akarva-akaratlanul Mécs László Tavaszi zsoltár című verse jut eszembe:„…Mert te volnál az Isten dicsősége:– és te vagy az Isten golgotai >>>
2007. december - 2008. január :: 3. oldal
Jubileumokban bővelkedő esztendő végén, a Szentírás Évének meghirdetésével máris újabb lelki távlatot állít elénk az Anyaszentegyház. Mert a történelmi korok és nemzetek által felhalmozott valamennyi szó és bölcsesség >>>

Herdics György
A második felvonás

2007. november :: 3. oldal
Idillikus hangulat. Az idős házaspár éppen ebédelni készül. A kedves arcú, idős néni levest merít férjének. Boldogan mosolyognak. Egyszer csak csönget valaki. Az idős úr összeráncolja homlokát. Ajtót nyit – majd lő… >>>
2007. október :: 3. oldal
Bizonyos értelemben nekünk könnyebb dolgunk van, mint a Szűzanyának, mert neki nem volt Szent Szüze, akit szerethessen, ez pedig óriási többletgyöngédség számunkra – írja naplójában Lisieux-i Kis Szent Teréz, majd hozzáteszi: >>>

Bertha Éva
Fény és árnyék

2007. augusztus-szeptember :: 3. oldal
Mikor e sorokat írom, tombol a nyár. Több évtizedes hőmérsékleti rekordok dőlnek meg, szinte kibírhatatlan a forróság. Felüdülésre vágyik az ember, keresi az árnyat adó lombok védelmét, a hűsítő tavakat, folyókat. És persze >>>
2007. július :: 3. oldal
A családjaink életét fenyegető mindennapi szétszórtsággal szemben gyógyító balzsam a nyári szabadság, amikor végre együtt lehetünk. Az év többi hónapjában szülők és gyermekek szinte egész nap egymástól független, >>>

Herdics György
Odaföntvalók

2007. június :: 3. oldal
A tizenkét éves Pali gyötrődik a házi dolgozattal. Csak a lecke címét pingálja a papírlapra: Édesapám. Egyébként nem jut eszébe semmi. Vacsoravendégük azonban, aki benéz a tanuló fiú szobájába, segít neki: diktál – >>>
2007. április-május :: 3. oldal
Amikor Jézus feltámadása után találkozott tanítványaival, így köszöntötte őket: Békesség nektek! Békéről sokféle összefüggésben szoktunk beszélni. Keresztényként átérezzük, hogy tennünk is fontos a külső és a belső >>>

Harmath Károly OFM
Incipiamus

2007. március :: 3. oldal
Néha az a benyomásom, hogy a katolikusok jó része minden jel szerint belefáradt hitébe és vallásába. Ilyenkor nagyon örülök annak, amikor az ellenkezőjét >>>

Bertha Éva
A lélek öröme

2007. február :: 3. oldal
Nemrégiben alkalmam nyílt beszélgetni egy befektetési cég képviselőjével, aki Franciaországból érkezett Pozsonyba. Miután kiderült, hogy a szlovákiai magyar katolikusok hetilapjának szerkesztőjeként dolgozom, érdeklődve kérdezett >>>
2006. december - 2007. január :: 3. oldal
A lélek megújulására van szükség ahhoz, hogy körülöttünk emberibbé váljon a világ. Ez a felismerés vezette püspökeinket, amikor pontosan egy évvel ezelőtt hazánk lelki megújulásáért elindították az engesztelő imaévet. >>>

Harmath Károly OFM
A szív logikája

2006. november :: 3. oldal
A halál az ember örökzöld témája. Az elmúlás tényére akarva-akaratlanul minduntalan vissza kell térnie. Elkerülhetetlenül szembesül vele nemcsak a környezete, rokonsága, baráti köre vagy munkaközössége valamelyik tagjának >>>
2006. október :: 3. oldal
Már hűvösek a hajnalok. Reggel még sötét van, rosszul esik útra kelni. Az ember magányosan, szájában a kávé keserű ízével bandukol. Arra gondol, ahogy közelít a tél, s rövidülnek a nappalok, egyre rosszabb lesz. Kibújni az >>>
2006. augusztus-szeptember :: 3. oldal
„Két hazát és két anyát adott nekünk Szent István” – mondta egyik prédikációjában boldog emlékű Mindszenty József bíboros. Az egyik a földi haza, itt a Kárpát-medencében, amelybe beleszülettünk. A másik a >>>
2006. július :: 3. oldal
Nem tudom, valódi történetről van-e szó vagy pedig tanulságos meséről, de többször eszembe jut – különösen az évi szabadságok időszakában – az Afrika-kutató esete. Emberünk gyorsan el akarta végezni munkáját, ezért >>>
2006. június :: 3. oldal
Június hónapnak gyermekkorom óta ez az elnevezése él bennem: kalászérlelő hónap. Júniusban már hosszabbak a napok, ezért az iskola után több időnk volt arra, hogy gyakrabban kijárogassunk a határba és játék közben nézegessük a >>>
2006. április-május :: 3. oldal
Virágvasárnaptól fehérvasárnapig sokunk gondolatát – talán túlságosan is – kitöltötte az idei választási kampány. Az óriásplakátokról közéleti döntéshozók képe nézett le ránk, kormányprogramok köszöntek >>>

Herdics György
Összemosolyogni a nappal

2005. november :: 3. oldal
A közelmúltban néhány napot a Magas-Tátrában töltöttem. Láttam, mivé tette a természetet a tavalyi vihar pusztító tombolása, s mily kárt okozott az idei tűz.Tavaly még egészen más kép fogadott. Most a pusztulás: >>>

Harmath Károly OFM
Találkozások

2005. augusztus - szeptember :: 3. oldal
Mély meggyőződésem, hogy minden ember kimeríthetetlen kincsestár. S ha emberségünkben gazdagodni és fejlődni akarunk, akkor keresnünk kell a másikkal való találkozást. Tulajdonképpen egész életünk találkozások sorozata, amelyek >>>

Herdics György
Európa foltjai

2005. július :: 3. oldal
Ha Szent Benedek apátra gondolok, elsőként mindig a Békés Gellért tollából született és Bárdos Lajos által megzenésített himnusz jut eszembe: >>>
2005. június :: 3. oldal
A nyári vakáció hosszú estéin mintha valamivel könnyebb lenne a szív mélyéből megnyílva, őszintén elbeszélgetni Istennel és egymással. Talán kinevetnek, de megvallom, minden évben legjobban a júniust várom, amikor leghosszabbak a >>>

Harmath Károly OFM
Habemus papam!

2005. május :: 3. oldal
Egy intézmény élén minden személycsere különböző kérdéseket vet fel. Felvetődik, hogy az új személy mennyire tud majd eleget tenni az új megbízatás kihívásainak. Minduntalan összehasonlítják elődjével. De tudnunk kell, hogy >>>
2004. december - 2005. január :: 3. oldal
Egy rabbi egyszer megkérdezte tanítványait: „Hol van Isten?" A gyerekek összedugták fejüket, hogy megfelelő választ adjanak mesterüknek. Az igazi válasz mégsem >>>

Herdics György
Falevelek

2004. november :: 3. oldal
Felhős, borongós ég, rövid nappalok, hulló falevelek, eső és köd… November. Sokan nem szeretik ezt a hónapot. Tán, mert az elmúlást juttatja eszünkbe, a nem >>>

Herdics György
Nyár

2004. július :: 3. oldal
„A nyár az én szerelmem, érte égek…” – írta Kosztolányi Dezső, egy másik versében, 1917-ben pedig így vall: „Ha haldoklom, ezt suttogom: Nyár volt”.Minden bizonnyal nemcsak Kosztolányi érzett így. >>>
2004. június :: 3. oldal
Építkezés folyik a házunk körül. Vidám, magabiztos férfiak és nők sürgölődnek, hogy megalapozzák kontinensünk jövőjét. Az Evangélium szavai >>>

Harmath Károly OFM
Cyber-egyház

2004. május :: 3. oldal
  A társadalmi kommunikáció eszközeinek hatalma és ereje sajnos sokszor elkerüli az egyháziak figyelmét. Teológiai karokon igen keveset vagy szinte egyáltalán nem >>>

Herdics György
Örömcsengettyűk

2004. április :: 3. oldal
„Vattázzuk be az örömcsengettyűket, testvérek,jerünk hosszú sorban sorsunk felé…” – írta Márai Sándor 1919-ben, a magyar nép nagy megpróbáltatásának idején. Kissé alább, ugyanebben a versben >>>
2004. március :: 3. oldal
"Meleg otthon volt az én szülői házam, az imának és az erényes életnek melegágya" - írja visszaemlékezéseiben Mindszenty József bíboros hercegprímás és hozzáteszi: "Ennek a csendes falusi >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>