Cikkek listázása

Krisztus-várás a boldoggá avatott Meszlényi Zoltánnal

Krisztus hű pásztora

Szerző: Mácsai Kornélia

Meszlényi Zoltán püspököt, Isten szolgáját papi hivatásának hűséges teljesítése miatt tartóztatták le, amelyet soha nem tagadott meg, még azért sem, hogy saját életét megmentse. A volt kommunista diktatúra magyarországi vértanúi közül ő az első boldoggá avatott. A boldoggáavatási szertartást 2009. október 31-én az esztergomi bazilikában tartották. Meszlényi Zoltán 1892. január 2-án Hatvanban született, majd az esztergomi bencés gimnázium elvégzése után beiratkozott a szemináriumba. 1915. október 28-án szentelték pappá. Eleinte az érseki hivatalban dolgozott, majd XI. Pius pápa Sinope címzetes püspökévé nevezte ki, ami együtt járt a hercegprímás-esztergomi érsek segédpüspöki címével is. A két évvel ezelőtt a Don Bosco Kiadó gondozásában megjelent Alázatos szolgálat – Meszlényi Zoltán szentbeszédei című könyv ékes bizonyítéka annak, hogy a folyamatosan Istenre tekintő, szent életű ember hogyan vált nemzedékek nevelőjévé, az igazság útjáról soha le nem térő példaképpé.

„Mi tehát Krisztus eljövetelét várjuk most a mi szívünkbe. Hogy azonban ott Krisztus szállást vegyen, ahhoz a szívben rendet kell teremtenünk. Bánattal és a vezeklés szellemében kell minden bűntől megtisztítanunk, hogy méltó legyen Krisztus eljövetelére.” Adventi beszédeinek nagyon nagy része szól a vezeklésről, a bűnbánatról és az imádságos életről, lelkületről. Egyszerű szavai olyan tisztán világítják meg a Krisztus-várás szent időszakát, ahogyan az keveseknek sikerült. „Nem elérhetetlen messzeségbe küldjük hozzá imádásunk hódolatát, hanem mint a legközelebbi jövőben megjelenőt szeretjük és tiszteljük őt. Közel van az Úr. Örüljetek az Úrban, ismételve mondom, örüljetek. Ez az öröm maradjon lelketeknek uralkodó érzése a következő héten, s fokozódjék ez az öröm mindennap egészen addig, míg megjelenünk a betlehemi jászol előtt, ahol beteljesedésbe ment minden, aminek ma örülni tudunk” – írta ezt abban az időben, amikor örömről beszélni nagyon nehéz lehetett.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>