Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Mácsai Kornélia
Ünnep

2010. június :: 24. oldal
Árpád-házi Boldog Jolán Az 1200-as évek elején született IV. Béla és Laszkarisz Mária gyermekeként Jolán, aki már kora gyermekkorától fogva szent életű nagynénje, Kinga mellett nevelkedhetett Krakkóban. >>>

Toldi Éva
Jézus nyomában

2010. április-május :: 10. oldal
„A nép fiát az elsődleges dolgok ragadják meg. Érdeklődését nem forgácsolja szét, hanem az örök értékekre: Istenre, életre és halálra, szerelemre és munkára irányítja. Nem okoskodik, egyetlen magyarázó >>>
2010. április-május :: 12. oldal
  Aki átélte már, hogy a világos szobából a sötét éjszakába lépett, s egy jó ideig csak botorkált, bizonytalanná vált léptekkel kereste az utat célja felé, az tudja: micsoda kiszolgáltatottság nézni és nem látni >>>
2010. március :: 8. oldal
A negyven szimbolikus szám – az Ószövetségben kilencszer, az újszövetségben négyszer fordul elő, és legfőképpen időre vonatkoztatva. Valójában azt jelentette: nagyon hosszú, a keleti gondolkodásban egyenesen a határtalan >>>
2010. február :: 10. oldal
„Egy sarkon, hol lámpa fénye halvány, / egymásba torlik két fura menet, (…) Az egyik bűnt sirat és bűnt temet, / gyertyásan, zsolozsmával mind az ajkán, / a másik csapat maskarába varrt fán / ördögfejet visz, táncol >>>
2010. február :: 16. oldal
Amint a korban haladok előre, egyre több a halottam. Elbúcsúztattam szüleimet, sok egykori tanáromat, barátaim rokonai közül is sokan elköltöztek már. Szembesülnöm kell azzal is, hogy a következő osztálytalálkozón is >>>
2009. december - 2010. január :: 28. oldal
Az Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenésének napja az egyik legrégibb dátumhoz kötött keresztény ünnepünk. Csak a 4. században különült el karácsonytól, amikor a Római Biro­dalom területén Jézus születésének >>>
2009. augusztus-szeptember :: 35. oldal
Nagy- és Kisboldogasszony! Két boldog születésnap! Nagyboldogasszony ünnepének eseménye, a Szűzanya halála megszületés volt a mennyei életre. „Mária testestül-lelkestül fölvétetett a mennybe!” A halál kiköltözés a >>>
2009. július :: 8. oldal
150 éve halt meg az ars-i plébános, Vianney Szent János Mária, aki azóta is példaként áll minden pap előtt Istennek szentelt élete és a hívek lelki üdvéért végzett munkája miatt. Június 19-én ünnepli az egyház Jézus >>>
2009. június :: 2. oldal
Az egyházi év utolsó „mozgó” – azaz nem állandó dátumhoz kötődő ünnepe – Jézus Szíve ünnepe, melyet a pünkösd utáni második vasárnapot követő pénteken tart az Egyház. Ebben az esztendőben ez június >>>
2009. április-május :: 19. oldal
II. János Pál pápa a jubileumi 2000. évben, április 30-án a szentek sorába iktatta Boldog Fausztina Kowalska nővért, az Isteni Irgalmasság apostolát, egyben az egész egyetemes Egyház számára kihirdette, hogy húsvét második >>>

Katona Marianna
Az imakönyv

2009. március :: 16. oldal
Szent József ünnepéhez közeledve nagyapám régi imakönyvének borítóképe jut eszembe, melyet apró gyerekként gyakran megcsodáltam. Egy férfialak állt rajta, kezében egy kisgyerekkel, aki mintha mindig felém intett volna. >>>
2009. február :: 9. oldal
A vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, azaz a nagyböjt kezdetéig tartó farsangi időszak a vidámság, az öröm, a tánc s a bálok időszaka Egyházunkban is. Szerte az országban s a Kárpát-medencében „megmozdulnak” a >>>
2009. február :: 23. oldal
A szlávok apostolait 1980-ban nyilvánította II. János Pál pápa Európa társvédőszentjeivé. Ezzel a Szentatya arra emlékeztette az európaiakat, hogy Európa az Uráltól az Atlanti-óceánig terjed; egy, oszthatatlan és keresztény: >>>
2008. december - 2009. január :: 26. oldal
December 27-én, délután négy órakor szenteli fel Erdő Péter bíboros-prímás az Újpalotán épülő templomot Boldog Salkaházi Sára tiszteletére. Az újpalotai hívek régóta dédelgetett álma válik ezzel valóra, hiszen az ötvenes >>>
2008. november :: 20. oldal
Sose felejthetem el Mári nénit, a sápadt, aszottra csömpörödött arcú öregasszonyt, aki negyvenévesen is már hetvennek látszott, s akiről azt mesélték, naponta kijár a temetőbe halott édesanyjához, s néha három-négy órát is >>>
2008. november :: 21. oldal
Anselm Grün, a lelkiségi irodalom egyik legismertebb szerzője egy berlini újságnak arról nyilatkozott, hogyan készül a halálra. A halál fontos téma, mert segít felfedezni az élet titkát. „Csak a halál gondolata adta meg a >>>
2008. június :: 14. oldal
Pál apostol életének kezdetéről és végéről kevés adatunk van. Amire mégis támaszkodhatunk, azt a Szentírásban, az Apostolok Cselekedeteiben és az általa írt levelekben találhatjuk meg. Ezekből kirajzolódik annak az igehirdetőnek >>>

Kránitz Mihály
Jézusom, bízom benned

2008. március-április :: 8. oldal
Az irgalom a latin misereri (könyörülni) ige és a szív jelentésű cor, cordis főnévből eredő kifejezés. A amisericordia vagyis az irgalom, amelyet nem szabad összetéveszteni a tisztán emocionális könyörülettel, szinte megszólal az >>>
2008. február :: 2. oldal
Ivan Dias bíboros, a Népek Evangelizációjának Kongregációja prefektusa december 8-án hivatalosan megnyitotta Lourdes-ban a jubileumi évet. Dias bíboros a Szentatya küldötteként a Szent X. Piusz-bazilikában szentmisét mutatott be, >>>

Bodnár Zita
Magyar Karácsony

2007. december - 2008. január :: 9. oldal
Világméretű meglepetéssel szeretne nézőinek kedveskedni a tizenötödik születésnapját ünneplő Duna Televízió. Adventben kezdi meg a Földet körülölelő „Kézfogás” akcióját, mellyel minden magyarul beszélő, és >>>

Kovács Gergely
Zengjen a himnusz dallama

2007. november :: 12. oldal
Idén két magyar szent jubileumát ünnepeljük: Szent Imre herceg születésének millenniumát és Árpád-házi Szent Erzsébet születésének nyolcszázadik évfordulóját. Mindkettejük ünnepnapja novemberben van, miként a pannóniai >>>
2007. október :: 17. oldal
Amióta elhangzottak Jézus Urunk ama nevezetes szavai, ott a Genezáreti-tó partján, melyekkel Simon Pétert és testvérét, Andrást hívta meg a szolgálatra (vö. Mt 4,18–20), az „emberhalászat” keresztény mindennapjaink >>>
2007. augusztus-szeptember :: 33. oldal
Nyáron, mikor a naptárban sorban jelennek meg a Mária-ünnepek – Sarlósboldogasszony, Kármel-hegyi Boldogasszony, Havas Boldogasszony, Nagyboldogasszony –, az ember elgondolkodik, hogy vajon mi az, ami bennünket Máriához köt. Az >>>
2007. április-május :: 14. oldal
2005. április 19-én, kedden, 17 óra 49 perckor tudta meg a világ, hogy a Római Katolikus Egyháznak új legfőbb vezetője van. Talán az első meglepetés a korábbi Joseph Ratzinger bíboros névválasztása volt, mert az új Péter-utód nem >>>

Körössy László
Szent Balázs mosolya

2007. február :: 8. oldal
„Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,hátra se nézünk, elfutunka zajló úton, eleresztve kezetek,magasabb szellemek – de ticsak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.Nem sért ha semmibe >>>

Körössy László
A csodáról és az angyalról

2006. december - 2007. január :: 2. oldal
Gável Andrással, az együttes vezetőjével éppen azután beszélgettünk, hogy az utolsó énekpróbát tartotta a váci Karolina Katolikus Általános Iskola gyerekkórusának, készülve az új CD-felvételre. A Szüless meg bennem című >>>
2006. november :: 10. oldal
Az 1956-os forradalom és szabadságharc a Magyar Katolikus Egyházat is mélyen érintette. Nemcsak a főpapságot és a papságot, a férfi és női szerzeteseket, hanem az egész Egyházat, tehát a hívő keresztény katolikusok millióit is. A >>>
2006. augusztus-szeptember :: 10. oldal
A Magyar Katolikus Püspöki Kar nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy Szent István, Szent Imre, Szent Gellért és a Zobor-hegyi remeték 1083-ban megvalósult székesfehérvári kanonizációja óta most először kerül sor hazánkban hasonló >>>
2006. augusztus-szeptember :: 31. oldal
Július 23-án jelentős eseményt ünnepelhettek Lyonban a francia és a magyar hívők: Philippe Barbarin lyoni érsek és Pápai Lajos győri megyés püspök a lyoni Fourviere katedrális kriptájában >>>
2006. február :: 5. oldal
A magyar nyelvterületen közismert farsang elnevezés a német Fasching szóból ered. Ez a fogalom — akárcsak a karnevál (olaszul: carne-vale = hús, isten veled) — a >>>
2005. december - 2006. január :: 12. oldal
Adventben a csípős hajnalok többről szólnak, mint a koránkelésről. A karácsonyt megelőző négyhetes időszak lehetőséget ad a kellő felkészülésre. A hétköznapi roráték alkalmával többen vannak a templomban, mint egyébként. >>>
2005. november :: 17. oldal
Szent András havának első napján nagy örömünnepet ül a katolikus egyház: a diadalmas egyház emléknapját, mindenszentek ünnepét. Ezen a napon az év >>>

Kovács Violetta
Adventi kalendárium

2005. november :: 25. oldal
„Ha Krisztus százszor születne Betlehemben, elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben” – idézzük gyakran Angelus Silesius karácsonyi figyelmeztetését. >>>
2005. október :: 2. oldal
kápolna búcsúja október 8-án van. Ebben az esztendoben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mennek el a huszonöt esztendos Magyarok Nagyasszo­nya-kápolna búcsújára, ahová a világ minden tájáról várják a >>>
2005. október :: 6. oldal
Szeptember 17-én rendezte meg a magyar katolikus egyház a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszust, amely az Eucharisztia Évének legjelentősebb magyarországi eseménye volt. A találkozónak, amelyen minden egyházmegye >>>
2005. október :: 7. oldal
Hogyan kapcsolódunk mi, magyar katolikusok Krisztus szent vacsorájának közösségébe, az ő feláldozott és örökre győztes életének közösségébe? Nézzünk Krisztus színe előtt önmagunkra és nemzetünkre, ne ijedjünk meg attól a >>>
2005. augusztus - szeptember :: 2. oldal
Szeptember 24-én Szent Gellértet, a Szeged-Csanádi Egyházmegyének és Magyarország katolikus iskoláinak patrónusát ünnepeljük. Vértanúságának történetét így írja le a mondseei legendárium: „Boldog Gellért – >>>
2005. augusztus - szeptember :: 29. oldal
A Pécs városát karéjozó erdős hegyvonulat keleti végén, csupasz mészkősziklán háromszáz esztendeje áll őrt Havas Boldogasszony fehér falú, piros tornyú kegykápolnája, amely elválaszthatatlanul hozzátartozik a városképhez. >>>
2005. június :: 7. oldal
A mohácsi és az ópusztaszeri után harmadikként 1983-ban történelmi emlékhellyé nyilvánították a kupavár-hegyi bazilika- és kolostorromokat. A Balatontól délre, Somogyvár határában lévő romok szabadon látogathatók.A Szent >>>

Rózsásné Kubányi Andrea
Szőnyeggé szőtt virágszirmok

2005. május :: 18. oldal
A tavaszi ünnepek sorozatában az utolsóként emlékezünk meg Jézus szent testéről és véréről. Arról a nagy titokról, amelyet az utolsó vacsorán adott nekünk Jézus, és immár kétezer éve minden szentmisében újra és újra >>>
2005. március - április :: 2. oldal
Minden szentmise csúcspontján, az átváltoztatás szavai után felkiáltunk: „Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk >>>
2005. február :: 2. oldal
 Krisztus szavát ki ne ismerné, amellyel Szent Péter apostolt az egész kereszténység fejévé tette: Te, Péter, azaz kőszikla vagy és én erre a >>>
2005. február :: 10. oldal
Urunk bemutatásának ünnepén Simeonnal és Annával együtt szemléljük Jézust, aki gyermekként érkezik a templomba, szívünk templomába. Ebben a >>>

Szungyi László
Megtört kenyér

2005. február :: 11. oldal
A jóérzésű emberek gyakran gondolnak éhező embertársaikra, főként, amikor étkezés után elégedetten megtörlik szájukat és azon töprengenek, hogy a >>>

Herdics György
Urunk megjelenése

2004. december - 2005. január :: 18. oldal
I. Január 6-án a pogány egyiptomiak a napfordulót ünnepelték. Hogy mikor is keletkezett Urunk megjelenésének ünnepe, azt viszonylag pontosan tudjuk. >>>

Kácser Anikó
A béke magvai

2004. december - 2005. január :: 30. oldal
„Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az >>>
2004. december - 2005. január :: 38. oldal
Szalézi Szent Ferencnek, az újságírók védőszentjének január 24-én évente visszatérő ünnepe akaratlanul ráirányítja figyelmünket a katolikus >>>
2004. november :: 2. oldal
Rómában a Megváltó tiszteletére 324-ben I. Szilveszter pápa egy templomot szentelt fel. A szentelés ünnepe november 9. Ez a templom a Lateráni Szent János-bazilika. Talán >>>

Kalacsi János
Temetői képek

2004. november :: 8. oldal
1. kép: kéz imakönyvvel  Emlékszem a régi öregekre: megbékélt, derűs arccal igyekeztek a vasárnapi szentmisére. Fekete „ünneplő” >>>
2004. november :: 18. oldal
A magyar szentek családjának teljességét láttató kápolnát áldott meg október 9-én Erdő Péter bíboros a krakkói Irgalmasság-bazilika >>>
2004. november :: 22. oldal
Idén is már november végén megkezdődik az úrjövet, az advent. Így nevezzük a karácsony előtti négyhetes időszakot, mely arra figyelmeztet, hogy lelkületünkben >>>
2004. október :: 10. oldal
Ezt a világot a Teremtő jónak alkotta. Teremtményei el nem ronthatják. Ma is jó a világ, a legtöbb ember ma is teljesíti életének Isten szándéka szerinti >>>
2004. október :: 11. oldal
Gyerekkorom óta jól emlékszem rá, hogy nálunk, a Felvidéken a kenyér és bor színe alatt a szentmisén hozzánk jövő és templomainkban az >>>

Szungyi László
Szűz Mária iskolájában

2004. október :: 19. oldal
Október hónapjának beköszöntével évről évre a rózsafüzér imádság kerül a hívek buzgóságának középpontjába. >>>
2004. augusztus - szeptember :: 2. oldal
Az angyalok a katolikus egyház tanítása szerint szellemi lények, akik akarattal és értelemmel bírnak. Tökéletességükben minden látható teremtményt >>>
2004. augusztus - szeptember :: 17. oldal
Történelmünk során zarándokként vagy turistaként sokan megjárták Rómát. Nekünk, magyaroknak örökre nevezetes marad Asztrik apát, az első kalocsai >>>
2004. augusztus - szeptember :: 36. oldal
Az idő és az örökkévalóság partját köti össze Urunk színeváltozásának és a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. Negyven nap >>>

Török József
Szent István és Európa

2004. augusztus - szeptember :: 38. oldal
Amikor a magyar és a hozzájuk csatlakozott szövetséges kabar törzsek zömében a 895-ös esztendő során betelepedtek a Kárpát-medencébe, majd azt teljesen birtokukba >>>
2004. augusztus - szeptember :: 42. oldal
A dicsőség Atyja (…) világítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, (…) milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára!” (Ef 1,18) Pál apostol >>>

Barsi Balázs OFM
Szűz Mária születése

2004. augusztus - szeptember :: 43. oldal
„Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat igazzá tette, akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette.” Róm 8,28–30Meglepő a >>>

Kácser Anikó
A Szűzanya szövetsége

2004. július :: 2. oldal
Izrael egyik legszebb hegye a Karmel-hegy, melynek oldalain ma már Haifa városa terül el. Ötszázötvenkét méter magas csúcsáról a város és a kikötő fölött ellátni a tengerig. Az ószövetségi Szentírás költői módon beszél >>>
2004. június :: 2. oldal
Szentháromság vasárnapja egy olyan főünnep, amelynek a többi főünneptől (karácsony, húsvét, pünkösd) eltérően nincsenek néphagyományai. Erről >>>
2004. június :: 9. oldal
Miután köszöntöttük május legszebb virágát, Máriát, egyházunk Jézus Szíve tiszteletére irányítja figyelmünket. Gyermekkorunkban, ha >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>