Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Körössy László
A szerzetesrendek feloszlatása

2010. június :: 25. oldal
Az 1950-es év a magyarországi kommunista vezetésnek a Katolikus Egyházzal kapcsolatos, régóta előkészített döntéseinek megvalósulását hozta. A szerzetesek elleni támadások is újból napirendre kerültek. A szerzetesrendek >>>
2010. április-május :: 28. oldal
Húsz évvel ezelőtt, 1990. március 23-án kelt levelében közölte Paskai László bíboros úr, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyta a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat alapszabályát és engedélyezte >>>
2010. április-május :: 36. oldal
Kettős évfordulót ünneplünk, amikor idén megemlékezünk II. János Pál pápáról. 1920. május 18-án Wadowicében született, és 2005. április 2-án, öt évvel ezelőtt Vatikánvárosban hunyt el a 20. század leghosszabb ideig >>>

Mácsai Kornélia
Évforduló

2010. április-május :: 38. oldal
Roger testvér 1915. május 15-én született Svájcban Roger Schütz-Marsauche egy mélyen vallásos protestáns családba, kilencedik gyermekként. Édesapja protestáns lelkész, ő maga is teológiát hallgatott a >>>

Mácsai Kornélia
Évforduló

2010. március :: 24. oldal
„Fiatalok, ez a nap a tiétek!” 1984-ben II. János Pál egy keresztet bízott a Szent Péter téren összegyűlt fiatalokra. Egy évvel később, 1985-ben az Ifjúság Évét hirdette meg az ENSZ: ennek kapcsán >>>

Mácsai Kornélia
Évforduló

2009. december - 2010. január :: 24. oldal
„A szeretet nem csak érzelem” 1944. december 27-én lőtték a Dunába Sára testvért öt másik társával együtt. Az utolsó karácsonyát azonban még szeretett nővérei és a Gyermek Jézus körében >>>

Mácsai Kornélia
Évforduló

2009. október :: 17. oldal
Ne féljetek Ez volt első mondanivalója II. János Pál pápának, amikor pápai díszben kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére. Az 1978. október 16-án megválasztott lengyel bíboros, Karol Wojtyla nem csupán >>>
2009. október :: 18. oldal
A magyar Antióchia ifjúsági közösségek szeptember 18. és 20. között a budapesti Szent Angéla Gimnáziumban tartották tizenöt éves jubileumi találkozójukat. A rendezvényen a fiatalok előadásai (a kiscsoportos beszélgetések >>>

Mácsai Kornélia
Viszonyítási pont

2009. augusztus-szeptember :: 12. oldal
Tildy Zoltán köztársasági elnök 1948. június 16-án hirdette ki az aznap 230:63 arányban megszavazott 1948. évi 33. törvényt „a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő >>>
2009. augusztus-szeptember :: 21. oldal
1853. szeptember 16-án nyolc főúr egy vasládát rakott le a budavári királyi palota – azóta lebontott – Szent István-kápolnájában. Scitovszky János hercegprímás emelte ki a ládából Szent István koronáját, és a >>>
2009. augusztus-szeptember :: 34. oldal
1914. augusztus 20-án halt meg X. Szent Pius Rómában. Az első világháború kitörését még megélő katolikus egyházfő mély nyomot hagyott az Egyház életében – mégis nevéről manapság elsősorban a nevéhez fűződő Papi >>>

Mácsai Kornélia
Mária hangja

2009. április-május :: 2. oldal
130 éve, 1879. április 16-án, Nevers-ben, a Saint-Gilard kolostor betegszobájában halt meg Bernadette Soubirous – vagy rendi nevén Marie-Bernard. A lourdes-i látnok halálának évfordulója jó okot ad arra, hogy újra >>>

Mácsai Kornélia
Hallgatni tudni kell!

2009. április-május :: 17. oldal
Többféle hallgatás létezik. Ezt szinte nap mint nap megtapasztaljuk. A közönyös, ránk nem figyelőtől kezdve egészen a teljes odafigyelésig – azt hiszem, ez utóbbit egyre kevesebbszer. Pedig mennyi előnnyel jár az, ha megtanulunk >>>
2009. április-május :: 28. oldal
„A toll nem ismeri, amit írnia kell, ... Amikor Isten kézbe vesz egy teremtményt, hogy az Egyházban életet adjon egy új művének, a kiválasztott nem tudja előre, hogy mit kell tennie. Csak eszköz Isten kezében. S miközben az >>>
2009. február :: 17. oldal
Párizsban, 1909. február 9-én született Simone Weil. Édesapja elzászi származású, igen jó nevű orvos, édesanyja rosztovi születésű. Mindketten zsidó származásúak, de vallási hagyományaikkal szakítottak, gyermekeiket ateista >>>

Kovács Gergely
Emlékezet és remény

2009. február :: 18. oldal
2000-ben a magyar Országgyűlés a kommunista önkényuralom kiépülésének egyik köztes állomása dátumát, február 25-ét választotta a kommunizmus áldozatainak középiskolai emléknapjául. Az áldozatok között sokan voltak a >>>
2008. december - 2009. január :: 25. oldal
Másfél évtizeddel ezelőtt, 1994. január 10-én Budapesten az állam és a Katolikus Egyház megállapodott a tábori lelkészi szolgálat újbóli felállításáról. Az államközi megállapodást a Honvédelmi Minisztérium részéről Für >>>
2008. december - 2009. január :: 30. oldal
Hatvan évvel ezelőtt, 1948. december 26-án olyan dolog történt, amelyre ritkán volt példa a magyar történelemben: Magyarország bíboros hercegprímását letartóztatták. Ezt követően hetekig kínozták, hamis vádak alapján >>>
2008. december - 2009. január :: 34. oldal
Közvetlenül a II. világháború befejezése után, 1945-ben megalakult az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ, mely arra hivatott, hogy elősegítse az államok közti együttműködést a béke, a nemzetközi jog, a szociális ügyek és >>>
2008. december - 2009. január :: 35. oldal
1870-ben az I. Vatikáni Zsinat befejezetlen maradt, mivel az olasz egyesülés miatt lehetetlen volt folytatni az ígéretesen megkezdett, nagy egyházi összejövetelt és tanácskozást. Ráadásul mivel a zsinat dogmaként kimondta a pápai >>>

Mácsai Kornélia
A legszegényebbek szolgája

2008. november :: 23. oldal
Századik életévében halt meg Emmanuelle nővér, aki több mint húsz évet töltött a kairói szeméttelepek lakói között. A franciák egyik legnépszerűbb és legszeretettebb személyiségét október 20-án, álmában érte a halál a >>>
2008. október :: 17. oldal
Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát nyitotta meg Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon, 1948 című konferenciát szeptember 3-án a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. A >>>
2008. augusztus-szeptember :: 8. oldal
Zarándokok milliói keresik fel minden esztendőben a dél-franciaországi Szűz Mária-kegyhelyet, Lourdes-ot. Idén még többen látogatnak el oda, mivel százötven éve annak, hogy 1858. február 11-e és július 16-a között a Szent Szűz >>>

Szalontai Anikó
Isten gondolatai

2008. augusztus-szeptember :: 17. oldal
Úgy tartják, az igazán zseniális művészek és a legnagyobb tudósok mindannyian hívők. A művészet, a szépség keresése ugyanis elválaszthatatlan a hittől, hiszen felidézi a misztériumot, amely nélkül nem létezhetne a világ. >>>
2008. augusztus-szeptember :: 30. oldal
A bűnösök megmentésének karizmáját kapta Krisztustól élethivatásként, „cserébe” pedig önmagát ajánlotta fel testi-lelki szenvedéseivel együtt. Pietrelcinai Pio atya 81 éves korában, 1968. szeptember 23-án tért haza >>>
2008. augusztus-szeptember :: 36. oldal
1933. augusztus 8-án felejthetetlen órákat éltek át hazánk és földgolyónk cserkészei. A Világ Cserkészszövetsége ez év nyarán Magyarországon, Gödöllőn rendezte meg a IV. Világdzsemborit. A fenti napon ünnepélyesen >>>

Szalontai Anikó
Haladás és szeretet

2008. július :: 14. oldal
„A nevelés, a haladás és a szeretet nagy művéhez hívunk most titeket – írta VI. Pál pápa Humanae Vitae kezdetű enciklikájában, az emberi élet továbbadásáról és a helyes születésszabályozásról szólva. – Ez a >>>
2008. június :: 17. oldal
Az ország templomait járva, ha megnézzük az orgonák készítőit, nagyon sokszor találkozhatunk az Angster névvel. A Pécsett működött orgonagyár az egykori Nagy-Magyarország szinte minden városában, nagyobb templomában, >>>
2008. június :: 18. oldal
Stróbl Alajos Szent Rókus kórház előtt álló Semmelweis-szobra az életvédő zarándoklatok rendszeres állomása, hiszen a százkilencven éve született orvos a gyermekágyi láz okának és megelőzésének felfedezője. Ugyanakkor az >>>
2008. június :: 19. oldal
Kétnapos konferenciát tartottak május 9-én és 10-én Rómában, a Pápai Lateráni Egyetemen a Humanae Vitae kezdetű enciklika aktualitásáról, negyven évvel azután, hogy VI. Pál pápa kiadta a fontos dokumentumot. „Az élet >>>
2008. május :: 10. oldal
Nincs úrnapi körmenet, hogy ne han­goz­na föl a „Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat…” kezdetű kongresszusi himnusz, melyhez talán mindannyiunk szívében a legünnepibb érzések társulnak. A néha >>>
2008. március-április :: 32. oldal
Az Egyház 1854. december 8-án az Ineffabilis Deus kezdetű bullájával hirdette ki a szeplőtelen fogantatás dogmáját. A Szűzanya négy évvel később, 1858. február 11-e és július 16-a között tizennyolc alkalommal jelent meg a >>>
2008. március-április :: 38. oldal
Öt esztendővel ezelőtt, 2003. március 23-án II. János Pál pápa ünnepélyesen a boldogok sorába emelte a szegények orvosának is nevezett Batthyány-Strattmann Lászlót, aki 1920-ban, az ország trianoni megcsonkítása után költözött >>>

Szalontai Anikó
Egy áldozattal teli élet

2008. február :: 16. oldal
II. János Pál 2000. szeptember 3-án a Szent Péter téren több mint százezer hívő jelenlétében avatta boldoggá IX. Piusz pápát. Az esemény heves vitát, ellenvetéseket váltott ki, s a leghosszabb ideig uralkodó egyházfő >>>

Szabó Klára
Jubileum Lourdes-ban

2007. december - 2008. január :: 13. oldal
A nagy zarándok pápa, II. János Pál utolsó útja Lourdes-ba vezetett 2004. augusztus 14-15-én. Jubileumi év volt ez. Az Egyház 150 évvel azelőtt, 1854. december 8-án az Ineffabilis Deus kezdetű bullájával hirdette ki a Szeplőtelen >>>
2007. október :: 18. oldal
„Ha Mária és Szent István országa felett lehull a moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék testemet az esztergomi bazilikai sírboltba. Végrendeleti általános örökösöm a Mindszenty Alapítvány.A Mindszenty Alapítvány egyik >>>

Szalontai Anikó
Szavak a pusztából

2007. augusztus-szeptember :: 24. oldal
A holt-tengeri tekercseket méltán tartják a 20. század legfontosabb régészeti felfedezésnek. Az egész tudományos világot felbolygatta a hír, mikor 1947-ben beduin pásztorok rátaláltak az első pergamentekercsre a Wadi Qumran kiszáradt >>>

Szalontai Anikó
Egy cseppnyi méz

2007. augusztus-szeptember :: 28. oldal
Olyan családban született, amelyet kemény társadalmi és ősi családi szabályok irányítottak. Francois de Sales de Boisy, azaz Szalézi Szent Ferenc a savoyai nemességhez tartozott, s a család mélységesen ragaszkodott a katolikus hithez >>>
2007. augusztus-szeptember :: 34. oldal
Boldog Kalkuttai Teréz anya Agnes Gonxha Bojaxhiu néven 1910. augusztus 27-én született Üskübben, a mai Szkopjéban, és 1997. szeptember 5-én Kalkuttában halt meg. Halálát az egész világ az emberiség nagy veszteségeként értékelte, >>>

Szalontai Anikó
Egy világ – egy fogadalom

2007. július :: 10. oldal
„Mi hasznom a cserkészetből? Javulok. Erősödöm testben és lélekben. Edzem magam. Sok fiúval ismerkedem, és ezek mind jó barátaim lesznek. Megismerem a természetet. Tanulok engedelmeskedni. Tanulok tanulni. Tanulok dolgozni. >>>
2007. június :: 10. oldal
Kevés oly népszerű szent van a Katolikus Egyházban és a világon, mint Szent Ferenc, Assisi szentje, aki derűs egyszerűségével nemcsak saját korában, hanem évszázadokkal később is vonzó és követésre méltó tud lenni a folyamatosan >>>
2007. március :: 12. oldal
Negyven éve, 1967. március 26-án, pápaságának negyedik évében, húsvét vasárnapján  jelent meg VI. Pál pápa Populorum Progressio kezdetű körlevele. A Népek fejlődése kezdetű enciklika korunk folyamatos fejlődésével >>>
2006. december - 2007. január :: 25. oldal
Az elmúlt évszázad két világégése, forradalmai és (tév)eszméi számtalan szeretetre, békére törekvő ember életét nyomorították meg, tették tönkre. Voltak azonban olyanok, akik e jelenségek ellen hitüket megerősítve, Mária >>>
2006. december - 2007. január :: 26. oldal
1506-ban, amikor II. Gyula pápa megkezdte a mai Szent Péter-bazilika építtetését Rómában, Szent Péter sírja felett, a magyar egyházfő, Bakócz Tamás (1442–1521) is letette sírkápolnájának alapkövét Esztergomban. Ez a >>>

Körössy László
Tiszta lelkű vértanú

2006. november :: 12. oldal
Azoknak, akik az 1956-os forradalom leverése után legfőbb ellenségeiket az egyház papjaiban látták, szemet szúrt a rábakethelyi plébánián buzgó szolgálatot teljesítő Brenner János káplán. 2007. december 15-én lesz ötven éve, >>>

Bókay László
A zsinat pápája

2006. november :: 18. oldal
A XXIII. János pápa néven ismert Angelo Giuseppe Roncalli 1881. november 25-én született az olaszországi Sotto il Monte nevű településen. Angelo a negyedik gyermek volt a családban, de az első fiú. Már elemi iskolás korában pap >>>
2006. október :: 14. oldal
Árpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján, 2007-ben sok rendezvényre kerül sor hazánkban és külföldön is. A programok szervezése, koordinálása céljából jött létre a Szent Erzsébet Iroda Sárospatakon a római >>>
2006. október :: 15. oldal
Apja II. András, anyja Gertrudis, akinek alakját Katona József Bánk bán című művéből ismerjük, mint aki férje távollétében hazánkat a merániaknak kiszolgáltató, kizsigerelő, kegyetlen királyné. Erzsébet testvére a későbbi >>>

Bókay László
Templom a Zoborhegy téren

2006. augusztus-szeptember :: 20. oldal
Rákosi Mátyás parancsára 1951-ben felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum-templomot, amelyet húsz évvel azelőtt szenteltek fel. A kommunista diktatúra vallásüldözése során betiltotta a Regnum Marianum atyáinak >>>
2006. augusztus-szeptember :: 22. oldal
1856 nyarán, amikor már hetedik éve szenvedett a magyarság a szabadságharcot kegyetlenül megtorló Habsburg-diktatúrában, amikor Magyarország eltűnt Európa térképéről, akkor a magyar Egyház feje, Scitovszky János bíboros-prímás >>>
2006. július :: 14. oldal
Loyolai Szent Ignác talán az egyik legismertebb szent. Minden középiskolás találkozik nevével a történelemkönyvben. A jezsuita rend alapítója, aki fontos szerepet töltött be a reformációt követő katolikus megújulás >>>
2006. július :: 21. oldal
Idén, 2006. július 15-én az egész művészetszerető világ Rembrandtra, a holland festőóriásra emlékezik születésének 400. évfordulója alkalmából. Mi, magyarok különösen büszkék vagyunk arra, hogy hazánk legjelentősebb, >>>
2006. június :: 11. oldal
Hazánkban is Szent Erzsébet-évet hirdetett a Magyar Katolikus Püspöki Kar, amely 2006. november 19-én, Szent Erzsébet ünnepén kezdődik és 2007. november 19-én zárul. Az ünnepségek szervezője a Sárospataki Szent Erzsébet >>>
2006. április-május :: 17. oldal
Minden ember életének vannak ajándékai, amelyeket féltve óvunk és büszkeséggel töltenek el. Ilyen örömöt jelentett (és jelent máig) számomra, hogy együtt dolgozhattam Pilinszky Jánossal az Új Embernél. Ez így persze >>>
2006. április-május :: 22. oldal
Húsvét vasárnapja volt. Friss, tavaszi szél fújt, sütött a nap. A Szent Péter téren összegyűlt tömeg arra várt, vajon megjelenik-e az apostoli palota ablakában a nagybeteg pápa, II. János Pál. Elhangzott az Úrangyala imádság. >>>
2006. április-május :: 36. oldal
India a világ egyik legnagyobb országa, ahol 1,065 milliárd ember él. A népesség nagysága szerint Kína után a második helyen áll. India tulajdonképpen 28 állam szövetsége: mindegyiknek megvan a saját nyelve, kultúrája és >>>
2006. február :: 18. oldal
In nomine Domini E három szó morsejeleinek sugárzásával kezdte meg adását a Vatikánból hetvenöt esztendővel ezelőtt, 1931. február 12-én a >>>
2005. december - 2006. január :: 25. oldal
Kosztolányi Dezső, aki talán a legotthonosabb volt kora irodalmában, 1909 elején Babits­nak küldött levelében a többi között így írt Rilkéről: „Engem minden lírikus közül a legjobban érdekel. Neked is szenzációkat hozna. >>>
2005. december - 2006. január :: 30. oldal
A II. vatikáni zsinat XXIII. János pápa vezetésével 1962. október 11-én nyitotta meg üléseit Rómában, a Szent Péter-bazilikában, s 1965. december 8-án VI. Pál pápa zárta be, aki a második ülésszaktól kezdve irányította a >>>
2005. december - 2006. január :: 34. oldal
Kaszap Lajos székesfehérvári postaellenőr és Winkler Róza házasságából három fiú: Béla, József, István és két lány: Róza és Gabriella született. István, a középső gyermek 1916. március 25-én, Gyümölcs­oltó >>>
2005. december - 2006. január :: 35. oldal
„Bogner Mária Margit nem volt az Úr sebhelyeivel ékesítve, nem volt olyan erős asszony, mint a Vizitáció első szentje, Chantal Szent Franciska, nem volt vezeklő angyal, mint Árpád-házi Szent Margit. Csak egy szárnyaló lélek volt, >>>
2005. november :: 14. oldal
1905. november 9-én jelentős fordulóponthoz érkezett a budapesti Szent István-bazilika zaklatott története. Ugyanis ezen a napon szentelte fel a főváros legnagyobb templomát Kohl >>>
2005. november :: 21. oldal
A magyar királyság kilenc évszázados történelme alatt mindössze két királynő uralkodott, a 14. században rövid ideig Mária, Nagy Lajos leánya, és >>>
2005. augusztus - szeptember :: 6. oldal
Bizarr egybeesés csupán, hogy hat­van évvel ezelőtt éppen azon a napon – 1945. augusztus 9-én – jelent meg az Új Ember első száma, amelyen az amerikaiak ledobták az újabb atombombát Hirosima után Nagaszakira. Európában >>>
2005. augusztus - szeptember :: 7. oldal
Minden hétvégén 180–200 adag étel készül a hatalmas kondérban. Három óra felé lassan kígyózik a sor a vasajtó felé. Az emberek türelmesen bevonulnak az ebédlőbe, minden hely megtelik. Rövid várakozás után, amikor Inocenta >>>

Kovács Gergely
A Szent Jobb diadalútja

2005. augusztus - szeptember :: 8. oldal
„Soha még ilyen nehéz szívvel nem készültünk Szent István királyunk ünnepének megülésére. Az elmúlt hónapok emlékezetes, szomorú menekülési láza elragadta tőlünk a Szent Jobbot, nemzetünk egyik legdrágább kincsét, és >>>
2005. augusztus - szeptember :: 12. oldal
Az ószövetségi bölcs szavaival élve úgy áll előttünk Erdély nagy püspöke, „mint a hajnali csillag a fellegek között, mint a telihold, mint Isten temploma fölött a ragyogó nap, mint a felhők közt tündöklő szivárvány, >>>
2005. június :: 12. oldal
1950. június 18-a szomorú dátum a szerzetesrendek, s így a magyar egyház életében is. Ezen az éjszakán törtek be az ávósok a rendházakba, és hurcoltak el több mint 10 ezer szerzetest, és egy tollvonással eltulajdonították minden >>>

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát
Tihany: a megmentett csend

2005. május :: 9. oldal
A Balatonba nyúló Tihanyi-félsziget koronája és ékessége a bencés apátság barokk épületegyüttese. Arányos, emberléptékű, tájba illő, egyszerűen gyönyörűsége a szemnek és a szívnek. Tihany kiváltságos hely a teremtésben >>>
2005. május :: 10. oldal
1940. Háború sújtja Európát. A németek fél Franciaországot már elfoglalták. Ebben a rémálomhoz hasonlító, sötét helyzetben dönt úgy egy svájci fiatalember, Roger Schütz, hogy elhagyja hazáját, házat vásárol és letelepszik >>>
2005. március - április :: 20. oldal
60 évvel ezelőtt, 1945. március 29-én hunyt el Serédi Jusztinián (1884–1945) bíboros-prímás esztergomi érsek, kiváló egyházjogász, akire dr. >>>
2005. március - április :: 28. oldal
2005. április 2-án emlékezünk boldog Apor Vilmos halálának 60. évfordulójára. Az alábbiakban azok visszaemlékezéseit olvashatjuk, >>>

Rónay László
Isten kürtöse

2005. február :: 15. oldal
A huszadik század francia irodalmának egyik legnagyobb alakjaként tartják számon Paul Claudelt, aki valóban megküzdött a hitért, s megtérése után a transzcendens >>>

Korzenszky Richárd OSB
Szent helye a magyarságnak

2005. február :: 18. oldal
Magyarország térképén mindenkinek feltűnik a Balaton: ez a barátságos tó, amelyben ott áll – leszűkítve a távolságot a két part között – a >>>
2004. december - 2005. január :: 14. oldal
A hagyományos katolikus hit szerint Mária, Jézus anyja különleges kegyelem által soha nem követett el bűnt, mivel Isten eleve megóvta őt az áteredő bűn hatásától. >>>

Schéda Mária
Hősök, szentek…

2004. december - 2005. január :: 45. oldal
Azonosságot vagy különbözőséget rejt a felsorolás ismert egyházi énekünk befejező soraiban? Hazánk megmentéséhez szükség van mindkettőre. Sőt, a >>>
2004. november :: 10. oldal
Bencés tanár, liturgia professzor, nemzetközi hírű hittudós, újságíró – egész bekezdésen át lehetne sorolni, mi mindennel foglalkozott Radó >>>
2004. október :: 14. oldal
Van két költőnk, akiket az irodalomtörténet úgy tart számon, mint a magyar katolikus líra megújítóit. Egyiküket, Sík Sándort életművéhez >>>
2004. augusztus - szeptember :: 26. oldal
A cím láttán merész vállalkozásnak tűnik, hogy egy cikk keretében 1000 év történelmét áttekintsük, még akkor is, ha az csak egy >>>
2004. augusztus - szeptember :: 29. oldal
Szeged városa ünnepre készül. Idén van születésének századik és jövőre lesz halálának huszonötödik évfordulója annak az embernek, aki a >>>

Körössy László
A máriás ember

2004. június :: 6. oldal
Jelenleg szülőfalujában, Zalatárnokon él Varga Imre atya, aki június 20-án ünnepli papi jubileumát. Napra pontosan ötven esztendővel ezelőtt szentelték pappá Szombathelyen. >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>