Cikkek listázása

Família magazin – cikkek listázása

Szarvas István
Élő kövek, lelki ház

2010. június :: VIII. oldal
Egyházközségi képviselő-testületi tagok találkozóját tartották május elsején, munkás Szent József ünnepén az egri bazilikában. Az első alkalommal megtartott ilyen jellegű főegyházmegyei eseményre mintegy 2500 >>>

Szarvas István
Hírlap a Hírlapban

2010. április-május :: VIII. oldal
Egyházmegyei Hírek címmel jelent meg március 6-án az Egri Főegyházmegye hivatalos, havonta megjelenő kiadványa, amely a Heves Megyei Hírlappal való együttműködés keretében 40.000 példányszámban látott napvilágot. A >>>

Szarvas István
Mozaikok a misszióból

2010. március :: V. oldal
P. Csókay Károly jezsuita szerzetes a Papság Éve kapcsán beszélt dél-amerikai missziós tapasztalatairól a Família magazin Olvasóinak. Tudnunk kell, hogy minden papi hivatás mögött az Úr Jézus hívása áll egy >>>

Szarvas István
Szent Antal oltalmában

2010. február :: VII. oldal
A ferences rend 800 éves évfordulója és Gyertyaszentelő Boldogasszony, a szerzetesi hivatásokért végzett könyörgőnap (február 2.) alkalmából kérte meg lapunk munkatársa az egri Szent Antal minorita templom plébánosát, hogy >>>
2009. december - 2010. január :: XIV. oldal
Szent Imre ünnepén, november 5-én került sor a Szent Gellért-díjak átadására az egri érsekségen tartott ünnepség keretében. A díjat minden esztendőben olyan pedagógusok kapják, akik az Egri Főegyházmegye valamelyik oktatási >>>
2009. november :: VII. oldal
2009 őszén új telefonos, interaktív lelki program indult a Szent István Rádióban. A megértés hullámhosszán című műsor keretében, amely minden hétfőn 21.05-től jelentkezik, egy-egy lelkipásztor vezetésével beszélgethetnek >>>
2009. október :: XIV. oldal
„Ne fáradjunk bele a jótettekbe, mert ha bele nem fáradunk, annak idején aratni is fogunk” (Gal 6,9). Ezzel a páli mottóval indult szeptember 1-jén a karcagi Szent Pál Katolikus Általános Iskola első tanítási napja az Egri >>>

Szarvas István
A gyermekek tiszta hitével

2009. július :: II. oldal
Az egri Szent István Rádió indulásától kezdve gyermekek és fiatalok is bekapcsolódnak a műsorkészítésbe. A Hitvalló című rádiós hittanóra keretében különböző korosztályoknak szóló anyagok készülnek. A résztvevők >>>
2009. június :: X. oldal
Ezekben a hetekben a különböző vizsgák letételével zárul a főiskolák, egyetemek tanéve. Ebből az alkalomból kereste fel lapunk munkatársa Varga József atyát, az egri Eszterházy Károly Főiskola Lelkészségének vezetőjét, >>>

Szarvas István
Kiválasztott edényem

2009. április-május :: XII. oldal
Nyílt hétvége volt az Egri Papnevelő Intézetben március 13. és 15. között. A találkozó céljáról, programjairól, tapasztalatairól Szabó József atyát, a Szeminárium lelki vezetőjét (spirituálisát) kérdezte lapunk munkatársa. >>>
2009. március :: XVI. oldal
Ternyák Csaba egri érsek február 7-én ünnepi szentmise keretében pappá szentelte Hornyák Gábor diakónust a sárospataki Szeplőtelen Fogantatás-bazilikában. A mintegy kilencven lelkipásztor, a kispapok és az asszisztencia >>>
2009. február :: XII. oldal
Ward Mária az angliai katolikusüldözések idején, 1609-ben Loyolai Szent Ignác szabálya szellemében hívta életre első közösségét, hogy tevékenységük által hitben megtartsák a fiatal leányokat. A rend életében a 2004. esztendő >>>
2008. december - 2009. január :: XVI. oldal
Szent Gellért-díjak átadására került sor november 7-én a az egri érsekségen. Az Egri Főegyházmegye által fenntartott oktatási intézmények pedagógusai közül évről évre átvehetik néhányan ezt az elismerést, amely – >>>
2008. november :: V. oldal
500 éves hagyományra tekint vissza Gyöngyösön a Fájdalmas Szűzanya-búcsú, amelyre idén ősszel is sor került. Az Alsóvárosi Ferences Plébánia ünnepére nemcsak helyi hívek érkeztek, hanem az ország, sőt a Kárpát-medence >>>

Szarvas István
Veni Sancte

2008. október :: VIII. oldal
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén Ternyák Csaba egri érsek az intézmény kápolnájában liturgikus keretek között köszöntötte az elöljárókat, kispapokat, valamint a meghívott vendégeket, köztük Bosák Nándor >>>
2008. augusztus-szeptember :: I. oldal
Tokaj vidékén a most nyári harsogó színekben pompázó lankák és a kubista festménybe illő, mértani szőlőültetvények mellett a közeli Tisza is sok helybéli megélhetését nyújtja. Az 1999-es ciánszennyezés után gazdagsági >>>

Szarvas István
Gaudete

2008. július :: I. oldal
A Gaudete az Egri Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi és Egyházművészeti Társulatának és az Egri Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzatának a kiadványa. Főszerkesztőjét, Miklós Zalán negyedéves kispapot az újság >>>
2008. június :: X. oldal
Évről évre egyre súlyosabb teherként nehezedik a Magyar Katolikus Egyház életére a hivatások hiánya. Volt esztendő Egerben, amikor 10-12 fiatal, vagy még több állt a szentelési oltár előtt, az utóbbi években azonban egyre >>>

Szarvas István
Magyar Sydney

2008. május :: I. oldal
„Ma is nagy öröm tölt el, ha felidézem a 2005 augusztusában, Kölnben együtt átélt pillanatokat. A találkozó a hit és a lelkesedés felejthetetlen kifejeződése volt, amely lelkembe és szívembe is bevésődött” – >>>
2008. március-április :: XIV. oldal
Eger nemcsak a várról vagy borairól nevezetes, hanem mint „iskolaváros” is sok fiatalt vonz a tanév során. Óvodától a főiskoláig mindenféle oktatási intézmény megtalálható e városban, kollégium is akad szép számmal. A >>>
2008. február :: I. oldal
Nem múlik el nap, hogy ne hallanánk az egészségügy átalakításáról. A betegséggel együtt járó lelki bizonytalanság azonban csak fokozódik a jelenlegi átalakulásban. Ezért különösen fontos az a szolgálat, amelyet az Egyház >>>
2007. december - 2008. január :: XI. oldal
Már kora reggeltől gyülekeztek a hívek, a zarándokok a sárospataki templomban november 18-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghívására. Az egy évvel ezelőtt elindított Árpád-házi Szent Erzsébet Jubileumi Év lezárása >>>
2007. november :: I. oldal
Újra megrendezi egyházmegyénk a hitoktatóknak, lelkipásztoroknak szóló konferenciáját, amelynek idei témája a katekumenátus. Az elmúlt évek tapasztalatáról és az idei konferenciáról kérdezte lapunk munkatársa Fodor Mártát, a >>>
2007. október :: I. oldal
Hamarosan véget ér a jubileumi Szent Erzsébet-év. Lapunk munkatársa felkereste egyházmegyénk városát, Sárospatakot, Szent Erzsébet szülővárosát, ahol Bodnár Boglárkának, a Szent Erzsébet Iroda munkatársának segítségével >>>
2007. augusztus-szeptember :: II. oldal
Negyedszázada gyűltek össze először fiatalok az egerszalóki plébánián Domán Ferenc akkori plébános kezdeményezésére, hogy elvonulva a zajos, városi világból, közelebb kerüljenek Istenhez. Kerényi Lajos piarista atya – aki >>>
2007. július :: VI. oldal
„Ebben az órában, amikor az Egri Főegyházmegyében megkezdem lelkipásztori szolgálatomat, székesegyházunk impozáns homlokzatának feliratával fordulok hozzátok: »Venite adoremus Dominum! – Jöjjetek, imádjuk az >>>
2007. június :: I. oldal
Az egri Segítő Szűz Mária Főiskolai Leánykollégium április 28-án tartotta az alapításának 10. évfordulójára rendezett ünnepségét. A 110 férőhelyes leánykollégium az ünnepségen a vendégek elé tárta mindennapi életét, >>>
2007. április-május :: I. oldal
A fenti címmel jelent meg egy összeállítás dr. Kartal Ernő minorita szerzetes atya írásaiból, cikkeiből. A kötet bemutatását egy jótékonysági hangverseny keretezte március 12-én a miskolci Minorita-templomban. A könyv >>>
2007. március :: XVI. oldal
Seregély István érsek úr 2007. február 2‑án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén diakónussá szentelte Thurzó Péter hatodéves kispapot. A gyertyák megszentelése az egri szeminárium folyosóján történt, majd a kápolnában >>>

Szarvas István
Séta évszázadokon át

2007. február :: IV. oldal
Bár az idei tél meglepő tavasziasságával sokakat vonzott a természetbe, a téli hónapok mégis jobban kedveznek az elmélyült múzeumlátogatóknak, akik nem néhány perc alatt futják át a tárlókat, hanem több időt szentelnek az >>>

Szarvas István
Délutáni hívás

2006. december - 2007. január :: XVI. oldal
Bizonyára ismerős az az evangéliumi példázat, miszerint egy szőlősgazda kiment a piacra embereket felfogadni. Megtette ezt a nap reggeli, déli, sőt a délutáni órájában is. Ehhez hasonlította Balog Gyula rektor atya a szeminárium >>>
2006. november :: XIII. oldal
A papok életéhez hozzátartozik, hogy alkalmanként plébániát, szolgálati helyet váltsanak. Tari Zsolt azonban nemcsak egy új szolgálati helyet kapott az idén, hanem egy másik egyházmegyébe, Egerbe került. Bár továbbra is a >>>
2006. október :: XVI. oldal
Aki a tiszaújvárosi plébánia ajtaján kopogtat, láthatja a feliratot, hogy a könyvtár és a rózsafüzér-kiállítás látogatható. Lépjenek be velem együtt, tudjunk meg többet Berci atya értékes gyűjteményéről. >>>
2006. augusztus-szeptember :: II. oldal
Az engesztelés éve alkalmából sok helyen szerveznek közös imádságot, zarándoklatot a megújulás szándékával. Egyházmegyénk is csatlakozott ehhez a lelki úthoz két egyházmegyei zarándoklat meghirdetésével. >>>
2006. július :: X. oldal
„Amikor két ismeretlen ember találkozik, akkor bemutatkoznak egymásnak. A Szent László-templomba új vendég érkezett, aki be is mutatkozik ezen az estén” – ezekkel a szavakkal köszöntötte Jéger Károly apát úr 2006. >>>
2006. június :: IV. oldal
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az engesztelés évét hirdette meg. Anélkül, hogy a kollektív bűnösség elvét elfogadnánk, látnunk kell, hogy személyes bűneink, hibáink, mulasztásaink a szűkebb vagy tágabb közösség >>>
2006. április-május :: IV. oldal
Hivatalos megalakulása előtt áll az Egri Főiskolai Lelkészség. Ebből az alkalomból beszélgetett el lapunk munkatársa az eddig megtett útról és a jövőbeli tervekről Lóczi Tamás atyával, valamint három fiatallal: Molnár Zsuzsával, >>>
2006. március :: XIV. oldal
– Tisztelettel köszöntöm Érsek urat születésének 75. évfordulóján. Mit üzen a nem mindennapi és nem is mindenki által megélt >>>

Szarvas István
Jelenések könyve

2006. február :: VIII. oldal
Az egri Dsida Jenő Baráti Kör meghívására sokan látogattak el a Keresztény Ifjúsági Klubba és Galériába, ahol január 14-én Gy. Szabó Béla >>>
2005. december - 2006. január :: I. oldal
Szent Család ünnepén a mezőkövesdi Szent László egyházközség évről évre megrendezi azoknak a találkozóját, akik 1, 25, 50 vagy 60 éve kötöttek házasságot. Ez az ünnep jelzésértékű mai világunk felé, ahol nagyon sok >>>
2005. november :: XIV. oldal
Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén, október elsején a jászapáti kamilliánus közösség névadóját köszöntötte, ugyanakkor már >>>
2005. október :: XII. oldal
„Azért testvérek, válasszatok ki magatok közül hét jó hírben álló, bölcs és Szentlélekkel eltelt férfit” (ApCsel 6,3). Egyházmegyénkben csakúgy, >>>
2005. augusztus - szeptember :: VIII. oldal
Több mint egy emberöltőre tekint vissza ennek az ifjúsági lelkigyakorlatnak a története. A 80-as évek elején dr. Kerényi Lajos piarista atya vezetésével indult az a magvetés, amely azóta már bőséges termésbe fordult. Értem ezalatt >>>
2005. július :: XII. oldal
II. János Pál pápa hirdette meg erre az évre azt a programot, amelyben figyelmünket, érdeklődésünket az Oltáriszentség >>>

Szarvas István
Az irgalmasság monostora

2005. május :: II. oldal
Novaj egy kis település Eger mellett, ahol a plébánia már régóta üresen állt. Néhány hónapja azonban a csend mellett az imádság és az ének hangjai töltik be az épületet. Egy kis közösség induló hajtásai fedezhetők itt fel. Az >>>
2005. március - április :: IV. oldal
Alapkőletétel volt a miskolci Szent Imre Iskolánál, amely 2000-ben kezdte meg működését. Az iskola akkor még a Fráter György Katolikus >>>
2005. február :: II. oldal
Dr. Seregély István érsek úr 2005. január 1-jén körlevéllel fordult egyházmegyénk híveihez. A következőkben ebből a körlevélből olvashatnak >>>
Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>