Cikkek listázása

Hűség: drága kincs, de csak azoknak, akik komolyan gondolják

Holtomiglan? Holtodiglan?

Szerző: Lőrincz Sándor

Fotó: Lőrincz Sándor

A Rákosi rendszerben falura került fiatal tisztviselőnek egy család lakást és kvártélyt biztosított. A szülőknek volt egy rossz hírű lányuk, akit – bárhogy is szerették volna – nem sikerült férjhez adniuk. Sértette a hiúságukat, hogy a végén még pártában marad a leány, megpróbáltak mindent megtenni azért, hogy elkeljen. Kapóra jött a fiatalember, s rögtön kiszemelték vőnek, ám az hallani sem akart a frigyről. Mivel a rokonságban volt egy ávós tiszt, azzal zsarolták a tisztviselőt, ha nem veszi el a leányt, börtönbe csukatják. A megfélemlített férjjelölt jobbnak látta oltárhoz vezetni hírhedt „menyasszonyát”, ám az ifjú férj az istállóban, hitves nélkül töltötte az éjt, így a „nászéjszaka” „elhálatlan” maradt. Polgárilag ugyan elváltak, ám a férj évtizedekkel később az Egyház előtt is kezdeményezte házassága semmissé nyilvánítását.

A történetet egy hajdani interjú kapcsán még a 90-es években Pázmány Lajos néhai plébános mesélte e sorok írójának. Pázmány atya már 1971 óta tagja volt a veszprémi érseki bíróságnak, ahol évről évre több tucatnyi perirat várt a sorára, melyek zöme a házasságok semmissé nyilvánítását kezdeményezte. A kérelmezők arra hivatkoztak: szerintük érvénytelen volt Isten előtt tett fogadalmuk, vagy tévedtek, mert nem annak mondták ki az igent, akinek valójába szerették volna. Mivel tizenöt éve létrejött a Kaposvári Egyházmegye, s Balás Béla megyés püspök tisztában volt az érseki bíróság leterheltségével, valamint a folyamatban lévő somogyi ügyekkel, kezdeményezte az egyházmegyei bíróság felállítását, ami 1997-ben kezdte meg működését.

„Mikor a pap érdekházasságot áld meg, bűncselekményt áld meg. S mikor a rossz házasság felbonthatatlanságáról beszél – az ördög kacagva tapsol a szavára” – Gárdonyi Géza írta ezt, jóllehet: ha időben kiderülne és egyértelmű lenne az érdekházasság ténye, akkor a papok sem vállalnák az esketést. Gárdonyi, aki egy ideig a szépséges hímzéseiről ismert, Somogy megyei Karádon néptanítóskodott – s ma iskola őrzi a nevét –, azt is megjegyezte: „Óvakodjatok az olyan házasságtól, amelynek oltári lángját nem a szív gyújtotta meg!”

Felmerül a kérdés: vajon a most köttetett házasságok oltári lángját mindig a szív gyújtja meg? Higgyük, hogy a legtöbbjét igen, ám a Kaposvári Püspöki Bíróságnak jócskán adnak ma is feladatot a házasságrendezési ügyek. Régebben és a közelmúltban köttettek egyaránt, hiszen huszonéves fiatalok is kérelemmel fordulnak az egyházmegyei bírósághoz. Dr. Páhy János zselickislaki plébános, bírósági helynök a tízéves évfordulóra készített egy mérleget. Mint mondta, dr. Péteri Pál kaposvári plébános, pápai prelátus vezetésével hat bíró, egy kötelékvédő, egy ügyvéd és egy szentszéki jegyző részvételével kezdte meg működését az egyházmegyei bíróság.

Az elmúlt évtizedben a Kaposvári Egyházmegyében 15604 templomban kötött házasság bomlott fel; közülük 116 esetben gondolták úgy a felek, hogy semmisségi pert indítanak. Százhat kereset esetében született első fokon ítélet. Ezek közül hatvanötben bebizonyosodott: teljes színlelés volt az egész, de olyan perrel is találkoztak a bírók, amelyben egyértelmű volt a pszichés képtelenség. A házaspárok között akadt olyan is, amely már egy éven belül beadta a keresetlevelet, de a leghosszabb idő harminchét év volt, mondván: a hajdan templomban örök hűséget fogadott pár nem hallott arról, hogy van lehetőség a szentségi házasság érvénytelenítésére. Tudatlansággal, tájékozatlansággal egyébként gyakran szembesülnek az egyházi bíróság tagjai, akik azt vizsgálják: érvényesen köttetett-e meg anno a házasság.

A fent említett 116 ügy 232 embert érintett. A bírósági helynök szerint ez meglehetősen alacsony szám, hiszen a templomi házasságot kötött, ám elvált katolikusoknak 1,5 százalékát sem éri el.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>