Cikkek listázása

Házasság, család, kereszténység

Szerző: Bókay László

Fotó: Rózsa Györgyi

Október 3. és 7. között tartották Portugáliában az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) plenáris ülését, melynek elnöke Erdő Péter bíboros.

A találkozó október 3-án Lisszabonban kezdődött, ahol az európai püspöki konferenciák elnökei megbeszélést tartottak José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa portugál miniszterelnökkel. Ez a találkozó azért volt fontos, mert a portugál kormányfő jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnöke is. Másnap, október 4-én Fatimában folytatódott a püspöki konferenciák elnökeinek tanácskozása.

A Fatimai Szűzanya kegyszobra

A találkozó fő témája a házasság helyzete Európában pasztorális és jogi szempontból nézve, valamint a vegyesházasságok kérdése volt. Áttekintették a CCEE szerepét a helyi egyházak szolgálatában, kiértékelték a nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Nagygyűlést, szó volt az európai és a latin-amerikai, illetve az afrikai püspöki szervezetek közötti együttműködésről, valamint a börtönpasztoráció helyzetéről földrészünkön. A közgyűlésen elfogadták a Monacói Hercegség és Moldávia belépését a Európai Püspöki Konferenciák Tanácsába. A küldöttek ezenkívül megvitatták a portugál katolikus egyház helyzetét, illetve szó esett a fatimai szentély portugál egyházban betöltött szerepéről is. A püspökök a találkozó elején Giovanni Battista Re bíborossal, a Püspöki Kongregáció prefektusával együtt mutattak be szentmisét a fatimai bazilikában. A közgyűlést vasárnap, október 7-én a Jelenési Kápolnában szentmise zárta, amelyet Erdő Péter bíboros, a CCEE elnöke mutatta be.

Beszédében a bíborosa a püspökök négynapos ülésére utalva kiemelte: „identitásunk lényeges részét képezi, hogy annak »a tizenkettőnek« az utódai vagyunk, akiknek kiemelkedő módon kellett tanúságot tenniük a feltámadt Krisztusról, és akik oszlopai, pásztorai voltak Isten új népének”.

Istenbe vetett bizalmunknak olyan mélynek kell lennie, amely szinte már irreálisnak tűnhet, és arra vagyunk hivatva, hogy magával ragadó módon keressük Isten akaratát. Nem azért, mert úgy véljük, hogy sikereink elegendőek az Egyház életében és a személyes üdvösségünkhöz, hanem mert bízunk Krisztusban, aki mindent nekünk akar adni

Az emberi élet ugyanis, ha Isten akaratára irányul – emelte ki a bíboros –, nem kereskedelmi befektetés, hanem az iránta való szeretetnek és bizalomnak a kifejeződése. És ebben ott rejlik az a meggyőződés, hogy Isten valóban nagy ajándékot készít számunkra. Nem úgy és nem olyan mértékben, ahogy mi elképzelnénk azon pozitívumok alapján, amelyeket életünkben sikerült teljesítenünk, hanem sokkal bőségesebben akar megajándékozni minket.

Napjainkban talán „erősebb fények és sötétebb árnyékok között élünk, de szenvedélyesen keresve az Úr akaratát, nem lehetünk sem félénkek, sem pesszimisták, hanem természetfölötti hit és bizalom kell, hogy eltöltsön bennünket”. A fatimai jelenések kilencvenedik évfordulóján, a szentmise végén közös imádsággal Jézus Szent Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szentelték Európát.

A CCEE fatimai plenáris ülése után záróközleményt adtak ki, melyben a többi közt szó van arról, hogy a püspökök megvizsgálták a házasság és a család intézményének helyzetét Európa országaiban jogi, intézményes, szociális és pasztorális szempontból. Beszéltek a vegyes házasságokról és a migrációról, amely utóbbi sok esetben jelenti a válások okát, de szóltak a házasság és a család intézményének fellendülésére és megerősödésére utaló jelekről is.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy az Egyház és a keresztények kötelessége, hogy elősegítsék a család intézményének tiszteletét, annak elismerését, hogy a házasság a társadalom alapsejtje; elutasítsák e modell relativizálását mindazon felfogásokkal szemben, amelyek egyenlővé teszik ezt az együttélés más formáival.

Az afrikai püspökökkel történő együttműködést illetően hangsúlyozták, hogy Európának nincs jövője a többi kontinens iránt érzett felelősségtudat nélkül. Nyilvánosságra hozták az Afrikai és Madagaszkári Püspöki Konferenciák november 13. és 18. között lezajló összejövetelének programját is.

Az Egyház és a tömegkommunikáció kapcsolatáról azt nyilatkozták a résztvevők, hogy a korszerű technológiák és eszközök használatával még jobban elősegíthető az ökumenikus és vallások közötti párbeszéd. Megemlítették a 2009-ben Rómában megrendezendő európai egyetemisták találkozóját, amelyen azt fogják vizsgálni, hogy a fiatalok hogyan tehetnek tanúságot az evangéliumról egyetemi életük során. A CCEE legközelebbi plenáris ülése 2008. szeptember 30. és október 3. között lesz Budapesten.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>