Cikkek listázása

125 éve született XXIII. János

A zsinat pápája

Szerző: Bókay László

A XXIII. János pápa néven ismert Angelo Giuseppe Roncalli 1881. november 25-én született az olaszországi Sotto il Monte nevű településen. Angelo a negyedik gyermek volt a családban, de az első fiú. Már elemi iskolás korában pap szeretett volna lenni, diáktársai nem véletlenül nevezték kis plébánosnak.

Nyolc éves volt, amikor a szomszéd faluba küldték a plébánoshoz lakni és latint tanulni, majd a celanai gimnáziumba vették fel, ahová kilométereket kellett mindennap gyalogolnia. Tanulmányi eredménye nem volt jó, sőt egy alkalommal – mai szóval élve – intőt kapott. A levelet, melyben ezt tudatták a plébánosával, hazafelé menet széttépte, amiért két pofont kapott, ám a dolog ezzel el is volt intézve. A család úgy döntött, hogy a bergamói papnevelő intézetbe küldik a gyermeket, amelynek anyagi áldozatát, ha nehezen is, de vállalta a család, ahol már összesen húsz éhes gyerekszáj várt az asztalnál ételre, hiszen testvérek és unokatestvérek éltek együtt Giuseppe szülőházában.

1892 novemberében került a bergamói kisszemináriumba, ahol nyolc évet töltött. Egyszer egy római prelátussal találkozott itt, akire olyan jó benyomást tett, hogy amikor a prelátust 1905-ben bergamói püspöknek nevezték ki, a fiatalembert vette maga mellé személyi titkárnak. Addig azonban a szeminaristának egyéves katonai szolgálatra kellett bevonulnia, ahonnan őrmesterként szerelték le. 1904-ben szentelték áldozópappá. Egy éven át Rómában tanított patrisztikát, ahol modernizmus vádjával még a Vatikánban is feljelentették. 1905-ben jogi tanulmányokon törte a fejét a fiatal pap-tanár, ám az egykori prelátus – az új bergamói püspök magához rendelte. Tíz esztendőn át szolgálta, egészen annak haláláig. Ebben az időben – 1912-ben – Magyarországon is járt. Ennek emlékét őrzi a pesti ferences templom egyik oldalkápolnájának márványtáblája.

Az első világháborúban egészségügyi ápolóként, illetve lelkészként szolgált az olasz hadseregben. A háború után a bergamói szeminárium spirituálisa lett. 1920-ban Rómába hívták, mert XV. Benedek pápa a Hitterjesztés Műve olaszországi igazgatójának nevezte ki. Tekintélyét növelte, hogy „Őszentsége házi főpapja lett”. XV. Benedek spanyolnáthában hamarosan meghalt. Utóda, XI. Piusz szívügyének tekintette a hitterjesztés ügyét, ezért rendelkezést bocsátott ki, melyben pápai intézménnyé nyilvánította a Hitterjesztés Művét. Angelo Roncallinak nemzetközi befolyása lett. Szeretetreméltó modora, tárgyalókészsége hamarosan ismertté tette őt. 1925-ben püspökké szentelték. Előbb Bulgáriába helyezték apostoli vizitátornak, majd Törökországba és Görögországba apostoli delegátusnak. Mind az ortodoxiával, mind a muzulmánokkal rendkívül jó kapcsolatokat épített. A sok-sok történet közül talán kiemelkedik Borisz cár házasságkötésének intézése, amelynek végén a cár és Giovanna, az olasz királyi hercegnő – a menyasszony Assisiben kötött házasságot. Itt lehet azt is megemlíteni, hogy törökországi tartózkodása idején nem viselt egyházi ruhát, hogy ne ingerelje a törökök világi és muszlim érzékenységét, s bevezette a törökül való imádkozást a latin szertartású templomokban.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>