Cikkek listázása

Kiadó a Kecskeméti Főegyházmegye portáján

Szerző: Tóth Tímea

Évente 25–30 kötet jelenik meg a Porta Egyesület kiadásában, amelyek közös jellemzője az igényesség, korunk és szűkebb pátriánk mindennapjainak valósághű ábrázolása, valamint dokumentálása az utókor számára. Ez a kis vidéki kiadó sok szálon kötődik a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyéhez, illetve a kecskeméti egyházi közösségekhez, ami megnyilvánul abban is, hogy rendszeresen jelentetnek meg egyháztörténeti, illetve keresztény elkötelezettségről tanúskodó könyveket, kiadványokat.

A napokban egy hiánypótló könyv látott napvilágot, amely Az ezredforduló évei a Kalocsa-Kecskeméti metropoliták vallomásainak tükrében alcímet viseli. Farkas P. József dr. Dankó Lászlóval és dr. Bábel Balázzsal készült interjúinak gyűjteménye, az Asztrik nyomában interjúkat gyűjt csokorba. A kötetről ekképpen vall a szerző: „Köszönöm a jósorsomnak, beszélgetőtársaimnak, és persze a Petőfi Népének, hogy aktív részese lehettem ennek a közös gondolkodásnak! Feladatokat kaptam, kérdéseimre pedig felelős válaszokat. Tanítómestereim voltak ezek az érsekek! Bepillanthattam vívódásaikba, gondolkodásukba, gazdagodhattam őszinteségükből, tudásukból – hála az égnek – a hivatalos kapcsolatokon túl is. E baráti gesztusoktól bölcsebb lettem, és választ találtam saját, egyéni életem számos kérdésére is. Ez a kötet a köszönet jele. Hálám kifejeződése mindazoknak, akik segítettek összegyűjtésében, válogatásában, szerkesztésében és megjelentetésében. De mindenek felett hálát adok Istennek, amiért ilyen változatos, szép, izgalmakban gazdag és reményekkel teljes korszakban élhettem és dolgozhattam. Ezekről a történelmi sorsfordulókról – mint cseppben a tenger – vall ez az Önöknek szívből ajánlott könyv.”

A Porta Kiadó 2006. első félévi tervei is körvonalazódnak már, számos új kötet áll előkészítés alatt a szellemi műhelyben.

A közkedvelt helytörténeti sorozat következő köteteként Heltai Nándor a piarista templom történetét dolgozta fel. Előkészítés alatt áll dr. Lovas Dániel gyűjteménye, a Régi kecskeméti életképek című kötet, az 56-os forradalom emlékét két dokumentum-összeállításban őrző nagyszerű munka. Hamarosan elhagyja a nyomdát a Heltai Nándor és Ujvári Sándor nevével fémjelzett Máriakultusz Kecskeméten című könyv, amely a Mária kápolna és a Máriaváros történetén túl a piarista és a ferences rendi „Mária-hagyományokról” is szót ejt. A tervek között szerepel még a Bács-Kiskun megye természeti értékeit bemutató album (támogatására a Kiskunsági Nemzeti Parkkal közösen pályázik az egyesület) és a Búcsúsok lánca című kötet megjelentetése, amely az egyházmegyei búcsúkat naptári rend szerint mutatja be.

Több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg első ízben (Dankó László érsek úr támogatásával) a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye Kalendáriuma, amelynek olvasói fogadtatása a várakozásokat messze meghaladta. A tapasztalat azt mutatja, hogy rendkívül nagy az igény olyan évkönyvekre, amelyek az egyes egyházmegyék plébániáinak, közösségeinek, iskoláinak, intézményeinek életét, mindennapjait mutatják be. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Kalendáriuma az elmúlt esztendő katolikus eseményeiről ad átfogó képet. A beszámolók mellett helyet kapnak benne elbeszélések, versek, valamint az egyházmegye aktuális név- és címtára is. A gazdag tartalmú könyvecskét idén 13. alkalommal vehették kézbe az olvasók.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>