Cikkek listázása

Bemutatjuk a Martineum Felnőttképző Akadémiát

A képzés mindenkinek joga és kötelessége

Szerző: Vincze József, Pados Katalin

Fotó: MFA

Az 1989-es rendszerváltás tájékán merült fel az igény, hogy a felnőttképzéssel foglalkozó szakképző intézmények mellett legyen általános felnőttképzéssel foglalkozó is, hiszen az embernek nem csupán szakmai ismeretekre van szüksége, hanem az életminőség kialakításában, a különböző élethelyzetekben és állapotokban is igényli az eligazodást segítő tájékozódási pontokat.
A Martineum Felnőttképzési Akadémia jelmondata kezdettől fogva II. János Pál pápa alábbi kijelentése: „A képzés nem egyesek kiváltsága, hanem mindenkinek joga és kötelessége.”

Az akadémiát mint a Szombathelyi Egyházmegye iskolarendszeren kívüli felnőttképző intézményét Katolikus Továbbképző Intézet néven dr. Konkoly István szombathelyi püspök alapította 1992. november 11-én. 2001. február 1-től Martineum Felnőttképző Akadémia néven működik. Az akadémiának, amely 2003-tól akkreditált intézmény – Horváth József pápai prelátus az igazgatója.

Keresztény értékek mentén

Az akadémia fennállásának több mint 10 évében sajátos fejlődésen ment keresztül. A kezdeti, szinte csak egyházi jellegű programok után egyre nyitottabbá vált a társadalom számos kérdése iránt. Kínálatában egyre inkább helyet kaptak egyrészt a családi életet segítő, másrészt a társadalmi életben való eligazodást nyújtó programok. Az akadémia alapvetően általános felnőttképzéssel foglalkozik, de vannak szakképzési programjai is. Ezzel egyidejűleg az intézmény koordinálja az egyházmegye családpasztorációját és ifjúsági munkáját is. Horváth József igazgató egyben a Szombathelyi Egyházmegye ifjúsági és családreferense is. Az intézmény képzései a humán és keresztény értékrend mentén fogalmazódnak meg, és elsősorban a szellemi tisztánlátást, az élet dolgaiban való eligazodást kívánják elősegíteni.

A Martineum Felnőttképző Akadémia keresztény érték mentén szervezi programjait, koordinálja működését alapító okiratának szellemében. Az egyházi alapítású intézmény mégis nyitott minden jó kezdeményezés felé.

Az alapító okiratában foglaltak szerint a II. vatikáni zsinat határozatai szellemében célja, hogy:

– segítse a Magyar Katolikus Egyház megújulását, a lelkipásztorok és hívők vallásos hitének elmélyülését és tevékeny gyakorlását;

– működjék közre abban, hogy a mai magyar társadalom tagjai a katolikus tanításokat, a keresztény kultúrát és erkölcsöt minél szélesebb körben megismerjék;

– járuljon hozzá a keresztény szellemiségű közéleti célok megvalósításához, a keresztény értelmiség képzéséhez.

Célkitűzései között fontos szerepet játszik a párbeszéd a különböző vallásokhoz és felekezetekhez tartozók között. Ennek szellemében hirdet fórumokat különböző politikai és világnézetet vallók között is. Az intézmény nem igényeket akar kielégíteni, hanem igényeket kíván teremteni. Értékteremtő és közvetítő kíván és kívánt lenni mindig.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>