Cikkek listázása

Tizenöt éve a misszió szolgálatában a szentesi Új Hajtás 102 Közösség

Énekkar, rádióműsor, filmklub – és még mi minden…

Szerző: Nemcsényi János

A szentesi Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség jövőre ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból a közösség vezetőjével, Hérány Ferenccel beszélgettünk. 

– Hogyan jött létre a közösség?

– A közösség 1991. január 1-jén alakult meg a szentesi Jézus Szíve Egyházközség keretein belül, létrejöttét néhai Kiss Béla atya szorgalmazta. A Hajtás nevet is tőle kaptuk, és kiegészítettük az Új jelzővel. A 102-es szám pedig a templomra utal, mert a Jókai utca 102. szám alatt található az épület. Az alapító a közösség vezetőjének engem választott, akiről tudta, hogy a budapesti Pázmány Péter (akkor még) Hittudományi Akadémia levelező tagozatának hallgatója voltam. Beatzenészi múltamra tekintettel – vagy ellenére – megbízott bennem.

– Milyen céllal indult útjára ez a szerveződés?

– A csoport főleg a missziós tevékenységben való részvételt tűzte ki célul. Meg akar ismertetni Jézus Krisztussal, s azokhoz szól, akik csak az ateizmus vagy materializmus, okkultizmus vagy New Age által bemutatott oldalt ismerik. Keresők, mert megsejtettek valamit vagy Valakit. Anonim keresztények, akikhez az örömhír, a remény még nem jutott el, és mégis Krisztusnak tetsző módon élik hétköznapjaikat. Azokhoz is szólunk, akik sehova nem sorolhatók, hitben tétovázók, de szeretetre vágynak. Azokhoz, akik boldogok lennének, ha ismernék a nyolc boldogság vigaszát. És azokhoz, akik a misszi­ós munkára elhivatottságot éreznek.

– Milyen tevékenység folyik az összejöveteleken, milyen rendszerességgel találkoznak a fiatalok?

– Összejöveteleinket kezdetben hetente tartottuk 4–6 órás időtartamban. A csoport alakuláskor 8–10 fő, néhány hónap múlva 30 fő körüli lett a létszám – harmaduk nem hívő –, 14–18 éves fiúk-lányok, főleg tanulók. A beszélgetések az élet minden területéről válogatott témaköröket érintettek, céljuk a felvezetett témák keresztény oldalról való összefoglaló megvilágítása volt. Néhány évig én tartottam az előadásokat, később a tagok vették át ezt a feladatot.

A csoportban több fakultációt – drámai, képzőművészeti, nyelvi, ének-zene – alakítottunk ki. Ezek közül az ének-zene lett az uralkodó.

A kirándulások fő célja a hit mélyítése és az evangelizáció volt (pl. nagymarosi találkozók, lelkigyakorlatok Egerszalókon, Szentetornyán, Bugacon, Tiszaalpáron, a szlovákiai Nagykaposon stb.).

A csoport karitatív feladatokat is ellátott (pl. kórházlátogatás, állami gondozottak látogatása karácsonykor), illetve aktívan közreműködtünk a Szent Ignác-i imakör létrehozásában, működtetésében. A közösségi élmény megélésének fontos része a közös ünnepek tartása, évente több alkalommal zenés-táncos rendezvényt tartunk a tagok részére, a szilvesztereket együtt ünnepeljük. Később megszerveztük a rendszeresen működő táncházat és a filmklubot.

– Hol tartja összejöveteleit a közösség?

– Kezdetben a szentesi Jézus Szíve-templom sekrestyéjében, majd a plébánia hideg, fűtetlen épületrészben voltunk. Később Béla atya jóvoltából sikerült két helyiséget rendbe tenni számunkra. Jelenleg a Szent Anna plébánián működik a közösség, ahová Szentirmay Endre atya fogadta be a közösséget.

– A missziós tevékenység során mindenképpen felvetődik a nem hívő réteggel való kapcsolattartás kérdése.

– A csoport kezdettől fogva nagy külső, de belső felületen is érintkezik nem hívő körökkel. A missziós elhatározást segítette az a lehetőség, hogy 1995-ben a Média 6 Rádióban elindíthattuk a minden vasárnap jelentkező Hitpercek című vallási műsorunkat. Felelős szerkesztőként létrehoztam három stábot, amelyek egymást váltva, folyamatosan biztosítják a folytonosságot műsorkészítés és adás tekintetében. A stábok összeállítása úgy történt, hogy lehetőleg legyen mindegyikben egy-egy magyar irodalom szakos és egy-egy teológia szakos egyetemista vagy főiskolás. A rádió jellegéből adódóan komoly lehetőséget kaptak a stábok arra, hogy a nem hívők otthonába is beköszönhessenek az éter hullámain. 2003-ban rádiós műsorunk három hónapnyi szünet után a Rádió Szentes jóvoltából indult újra. A Szent Anna Római Katolikus Egyházközség adásaként a 106,1 MHz-es frekvencián fogható ma már az interneten is, mellyel minden vasárnap reggel negyed 8-tól háromnegyed 8-ig jelentkezünk. A Hitpercek szerkesztésével foglalkozó rádiós stábok között elkezdte működését a negyedik, később az ötödik szerkesztőség, mely középiskolásokból áll, ők saját korosztályukat próbálják megszólítani. Ebben az évben hatra növekedett a stábok száma. A Renovabis alapítványnak köszönhetően nagyobb összeget nyertünk pályázaton, melyet számítógép vásárlására fordítottunk, s így berendeztünk egy stúdiószobát a Szent Anna plébánián, amely a rádióadások szerkesztéséhez megfelelő körülményeket teremt.

– Mi volt a céljuk a filmklub létrehozásával?

– Az utóbbi években havi rendszerességgel ingyenes filmklubot tart közösségünk a Művelődési és Ifjúsági Házban, velük közös szervezésben, mellyel igyekszik ellensúlyozni az erkölcsileg züllesztő filmeket. A vetítést beszélgetés követi. A filmet valamelyik közösségi tag vezeti fel, majd a végén koordinálja a beszélgetést. Alkalmanként táncház rendezésével is foglalkozik a csoport, ugyancsak az előzőleg említett intézménnyel közösen. A plébánián tánciskolát is tartott a csoport. Fontos megemlíteni: a fent vázolt tevékenységekért sem én, sem a csoport tagjai nem vettek igénybe anyagi ellenszolgáltatást.

– Mi minden történt az utóbbi időben a közösségben?

2002 őszén a közösséget közhasznú egyesületként bejegyezték a Csongrád Megyei Cégbíróságon Új Hajtás 102 Ifjúsági Közösség Közhasznú Egyesület névvel. Az egyesületi forma lehetőséget nyújt az eddigi csoportok működésének összehangolására, szolgálatára.

A már hagyományossá vált hittanos tábor szervezése kilenc éve folyamatos. A filmklub túllépte a 62. előadást, a Hitpercek rádióműsor adásainak száma pedig meghaladja az 500-at.

Jelenleg az alapító I. csoport, az 1995-ben alakult II. csoport és a 2000-ben létrejött III. csoport adja a bázisközösséget, amelynek egy része alkotja az egyesület tagságát és vezetőségét is tizenkilenc fővel. Összejöveteleinket hetente tartjuk. A IV. csoport, illetve a gyerekkórus jelenlegi létszáma huszonhárom fő, ők többnyire heti rendszerességgel találkoznak.

A nem hívők közül 10 fő megkeresztelkedett, sokan lettek elsőáldozók, bérmálkozók. A csoportból 10 fő szerzett hittanári diplomát világi szakpárja mellett, akik közül 4 fő nem hívőként került közösségünkbe.

Városunk is értékeli a munkát, melyet a csoport végez: Szentes város Önkormányzata a Szentesért Érdemérem kitüntetést adományozta a közösségnek.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>