Cikkek listázása

Nagyboldogasszony

Mária megszabadít! Köszönöm neked, Anyám!

Szerző: Pósa László

A dicsőség Atyja (…) világítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, (…) milyen gazdag dicsőséges öröksége a szentek számára!” (Ef 1,18) Pál apostol imádsága ez. Azt kéri, hogy tudjuk meg, milyen gazdagon jutalmazza Isten az ő szentjeit. Többek között úgy, hogy uralmat ad nekik a világ fölött. A megváltottak „uralkodni fognak a földön” – hirdeti a Jelenések könyve (vö. Jel 5,10).

Az uralkodás terjedelme attól függ, milyen mértékben kamatoztatták a szentek a rájuk bízott tíz minát, ahogyan azt Lukács evangéliumában olvashatjuk: „Uram, minád tíz minát hozott. Jól van, derék szolga! – felelte neki az Úr. Mivel a kicsiben hű voltál, hatalmad lesz tíz város felett.” (vö. Lk 19,12–18). Ez a hatalom részesedés Isten üdvözítő szeretetében, és olyan mértékű, amekkorára kitágul a szív a felebaráti szeretetben, a felebarátban élő Jézus iránti szeretetben. „Ha odaát megérkezel, megkapod jutalmadat szereteted mértéke szerint” – mondja Chiara Lubich. Ez a hatalom tehát annyi ember fölött nyilvánul meg, amekkora szeretetképességre tett szert az illető szent földi élete folyamán (mert a minák kamatoztatása a felebarátban jelenlévő Jézus iránti szeretet megélését jelenti, s ennek a mértéke nem egyforma Krisztus híveinél).

Ha a legnagyobb mértékű szeretet ezen a földön az anyai szeretet, akkor Máriában mint anyában volt a legnagyobb a szeretet Jézus iránt: fogamzásától haláláig közvetlenül mint Fia iránt, feltámadása után pedig a tanítványokban élő Krisztus iránt. Ez végtelenné vált, amikor Fia a kereszten végtelenül szenvedett. Ezért tette meg őt Jézus a keresztről a tanítvány anyjává ezekkel a szavakkal: „Íme, a te anyád” (vö. Jn 19,27). Ettől az órától fogva Mária ezzel a végtelen anyai szeretettel szerette Jézust a keresztényekben. Vajon szeretetének mértéke szerint ő mekkora jutalmat kapott, amikor mennybevételével megérkezett a mennybe? Ő nem tíz város fölött, hanem az összes keresztény fölött kapott anyai hatalmat.

A teljes cikk >>>

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>